Verzeker uw goederen tijdens de transport

 • De goederentransportverzekering dekt zowel de binnenlandse transporten als de buitenlandse transporten.
 • Verzeker uw transportrisico’s om schade te voorkomen.

Goederentransportverzekering

Wat is het?

Met de goederentransportverzekering zijn de zaken verzekerd die u of een andere verzekerde vervoert of laat vervoeren. Welke risico’s precies gedekt zijn, hangt af van de dekkingen die u verzekerd heeft. 

Voor wie is het?

Deze verzekering is bedoeld voor rechtspersonen, zoals bv, nv, v.o.f., cv en zzp’ers.

Welk risico dekt u af?

Het is de nachtmerrie van elke ondernemer in de transportsector: een vrachtwagen raakt van de weg, de lading wordt beschadigd en u draait voor de kosten op. Een schadepost van tonnen is zeker niet denkbeeldig. Gelukkig kunt u zich tegen dergelijke transportrisico’s verzekeren. De goederentransportverzekering van Aon dekt niet alleen de schade bij binnenlandse transporten, maar ook in het buitenland. 

Afhankelijk van uw leveringsvoorwaarden en uw dienstverlening, schatten wij de risico's in en gaan wij op zoek naar de beste oplossing voor uw bedrijf. Wij houden daarbij rekening met alle risicoaspecten, inclusief de aard van de goederen en de wijze van verpakking.

Wilt u meer weten?

Een adviseur van Aon vertelt u graag meer over de voordelen van de goederentransportverzekering voor uw onderneming. Bel of e-mail vandaag nog voor een vrijblijvend informatiegesprek. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

Offerte aanvragen

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

 • Schade aan zaken
  Schade aan persoonlijke eigendommen die zich in de cabine van het vervoermiddel bevinden, zijn meeverzekerd, veelal is de uitkering welk gemaximeerd is.

 • Extra kosten voor het door vervoeren van zaken
  Gedekt zijn de extra kosten die u of een andere verzekerde redelijkerwijs maakt voor het lossen, opslaan en verder vervoeren van de verzekerde zaken naar de bestemming.

 • Extra vergoedingen
  Onder de extra vergoedingen behoren de aanvullende dekkingen. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven. Voor een compleet overzicht van de extra vergoedingen, willen wij u graag verwijzen naar de polisvoorwaarden (blz 6, zie artikel 1.2). Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

 • Extra kosten voor het door vervoeren van zaken
  Gedekt zijn de extra kosten die u of een andere verzekerde redelijkerwijs maakt voor het lossen, opslaan en verder vervoeren van de verzekerde zaken naar de bestemming.

Wat is niet verzekerd?

 • Gevolg- en bedrijfsschade
  Wat niet gedekt is schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

 • Schade door opzet of roekeloosheid
  Er wordt geen schade gedekt die ontstaan is door, of verband houdt met het opzettelijk handelen of nalaten of de (al dan niet bewuste) roekeloosheid van u als verzekerde.

 • Schade door bederf
  Er is geen dekking voor schade aan verzekerde zaken, die veroorzaakt is door eigen bederf. Onder ‘eigen bederf’ verstaan we het achteruit gaan van de kwaliteit van de zaken.

 • Hierboven geven we daar enkele voorbeelden wanneer de verzekering niet uitkeert. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Veelgestelde vragen

 • Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

 • U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

 • De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Documenten

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.