Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

's Morgens krijgt u een telefoontje van een medewerker met de mededeling: "Ik ben ziek en kan vandaag niet komen werken." Realiseert u zich wat de financiële gevolgen van een ziekmelding zijn voor uw onderneming? Kortdurend ziekteverzuim vangt u waarschijnlijk makkelijk op, maar wat als het een paar maanden duurt? Of jaren? U bent na 2 jaar loondoorbetaling ook nog eens 10 jaar (!) financieel verantwoordelijk als een (ex-)medewerker arbeidsongeschikt wordt en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) belandt.

Werkgeversrisico's

Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, spelen er verschillende risico's die uw onderneming kunnen raken. Op onze website vindt u een overzicht van de financiële risico's die u als werkgever loopt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers:

  • Loondoorbetalingsverplichting voor vast personeel: de eerste twee jaar van ziekte.
  • Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel: tot einde contract.
  • Ziektewetlasten na einde dienstverband tot 104 weken.
  • Premielasten of uitkeringslasten via de WGA voor vast- en flex-personeel: het derde tot en met tiende jaar van arbeidsongeschiktheid.

Het werkgeversrisico onder 1 en 2 kunt u verzekeren of voor eigen risico nemen. Voor de werkgeversrisico's onder 3 en 4 heeft u eveneens een keuze: publiek verzekeren via het UWV óf het risico voor eigen risico nemen. Wanneer u eigenrisicodrager wordt, kunt u voor dit risico zelf een verzekering afsluiten.

Werknemersrisico's

Is een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan komt hij of zij in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Uw medewerker kan dan fors in inkomen achteruitgaan. U kunt voor deze risico's een collectieve verzekering afsluiten voor uw medewerkers. Zo garandeert u ze, in geval van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling op het inkomen. U biedt uw werknemers hiermee ook waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met het afsluiten van een WGA- en/of WIA-verzekering heeft u ook een nieuwe belanghebbende partij: uw verzekeraar. Bij (dreigende) instroom in de WIA heeft een verzekeraar er belang bij u te ondersteunen bij de re-integratie van een (ex)werknemer. Vaak zijn verzekeraars bereid om op basis van een kosten-batenanalyse bij te dragen aan uw interventie- of re-integratiekosten. Het afsluiten van een verzekering kan u dus ook een besparing opleveren. Verzekeringen voor werknemers:

  • De WIA-bodemverzekering (bij 15-35% arbeidsongeschiktheid);
  • De WGA-hiaatverzekering (bij 35-100% arbeidsongeschiktheid);
  • De WIA-excedentverzekering (bij 35-100% arbeidsongeschiktheid).
  • De collectieve ongevallenverzekering (bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval);
  • De collectieve ziektekostenverzekering.

Vitaliteit: Hype of bittere noodzaak?

Vitaliteit lijkt echt een hype te worden. Maar levert vitaliteit écht een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid? In ons whitepaper 'Vitaliteit: Hype of bittere noodzaak?' geven we antwoord op deze vraag. Met feitelijk bewijs geven we aan wat het oplevert.

Ondernemersrisico's

Denkt u ook aan uzelf? U kunt als zelfstandig ondernemer of DGA natuurlijk ook arbeidsongeschikt worden. Kunt u dat financieel opvangen? En komt uw bedrijf dan niet in gevaar? Ook voor u zelf zijn er passende verzekeringsoplossingen. Maar een goed advies is een eerste vereiste.

Specialist

Als dé specialist op het gebied van inkomen- en zorgverzekeringen helpt Aon u graag met de inventarisatie van uw risico's en met het juiste advies. Als een verzekering noodzakelijk is, zorgen wij voor de best passende en concurrerende oplossing. Veel informatie vind u al op onze website. Maar uiteraard kunt u bij vragen ook contact met ons opnemen.