WIA-bodemverzekering

Een werknemer die na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt geen wettelijke uitkering. Hierdoor kan zijn of haar inkomen fors teruglopen.

Voor dit risico bestaan een aantal verzekerings-varianten. Vaak is het een vastgesteld bedrag dat uitgekeerd wordt aan de werkgever. De uitkering kan worden gebruikt voor re-integratie, bijscholing van de betreffende werknemer of aanpassing van de werkplek. Bij een andere variant krijgt de werknemer zelf een uitkering om het inkomens verlies te compenseren. De uitkeringsduur kan daarbij verschillen:

  • een eenmalige uitkering
  • een periodieke uitkering gedurende 3, 5 of 10 jaar
  • een periodieke uitkering tot de AOW-leeftijd.

In een aantal CAO's is het aanbieden van deze verzekering verplicht gesteld.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Of vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop, het team van Aon helpt u graag verder!