WGA-hiaatverzekering

Een werknemer kan na 2 jaar ziekte in aanmerking komen voor een wettelijke WGA-uitkering. Afhankelijk van de situatie kan het jaarinkomen dalen tot ca € 7.000,- bruto per jaar. Met een WGA-hiaatverzekering verzorgt u voor uw werknemers een aanvulling op deze uitkering.

Er bestaan twee hoofdvarianten van de WGA-hiaatverzekering:

Uitgebreide dekking

Deze dekking garandeert een inkomen van minimaal 70% van het oude (gemaximeerde) salaris. De uitkering is niet gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid en/of het al dan niet benutten van de resterende verdiencapaciteit.

Bonusuitkering

Sommige verzekeraars hanteren een bonusuitkering. Dit is een verhoging van de uitkering met een bepaald percentage (meestal 5%). De verzekeraar keert deze bonus voor een bepaalde duur uit (meestal tot de eindleeftijd) wanneer de arbeidsongeschikte verzekerde zijn of haar resterende verdiencapaciteit voor meer dan 50% benut.

Beperkte dekking

Deze variant biedt alleen dekking wanneer een werknemer zijn of haar resterende verdiencapaciteit niet voldoende benut (minder dan 50%). De uitkering wordt gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid. Dus nog steeds bestaat dan de kans op een aanzienlijke inkomensterugval.

In een aantal CAO's is het aanbieden van een WGA-hiaatverzekering verplicht gesteld.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Of vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop, het team van Aon helpt u graag verder!