Wat kunt u doen tegen langdurig verzuim?

Wanneer u erin slaagt (langdurig) verzuim te voorkomen of beperken, levert dat uw onderneming een kostenbesparing op. We geven u graag vijf tips om de kosten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken:

  1. Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan op de Wet BeZaVa en zorg ervoor dat het beleid bekend is bij uw – vaste en tijdelijke – personeel. Denk ook aan de aanpassing van uw huidige arbeidsovereenkomsten.
  2. Investeer in goed verzuimmanagement en maatregelen voor het beheersen van de schadelast. Niet alleen voor de eerste 104 weken van verzuim, maar ook voor de 10 jaar in de WGA.
  3. Maak goede afspraken over meewerken aan re-integratie met (tijdelijke) nieuwe werknemers.
  4. Zorg voor een goede verzuimadministratie, inclusief alle tijdelijke arbeidskrachten.
  5. Voor de Ziektewet- en WGA-premie rekent het UWV de arbeidsongeschiktheidsrisico's van (ex-)werknemers aan u toe. Controleer of deze toerekening klopt en maak tijdig bezwaar.

Heeft u nog vragen?

Wilt u hulp om deze tips praktisch toe te passen? Of wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn? Neem dan contact met ons op.