Zorg uit handen van zieke medewerkers

 • Volledig ontzorgd worden bij verzuimdossiers.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen zonder onvoorziene kosten.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering

Wat is het?

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering vergoedt verzuimkosten en biedt standaard extra dienstverlening. U verzekert zich tegen het financiële risico van verzuim, oftewel het doorbetalen van het loon aan uw zieke medewerkers. Een vaste casemanager neemt u werk uit handen. Verder krijgt u 100% vergoeding van interventies.

Voor wie is het?

Deze verzekering is bedoeld voor rechtspersonen, zoals bv, nv, vof, cv en zzp’ers.

De verzekering met een eigen risico in tijd is geschikt voor werkgevers tot ongeveer 35 medewerkers. Speciaal voor werkgevers die geholpen (ontzorgt) willen worden bij de verplichtingen en taken rondom een zieke medewerker.

Welk risico dekt u af?

U bent verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van medewerker die ziek is. U heeft een verzuimverzekering nodig als u deze verzuimkosten niet zelf kunt dragen of daar geen financiële buffer voor heeft.

Wilt u meer weten?

Een adviseur van Aon vertelt u graag meer over de voordelen van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering voor uw onderneming. Bel of e-mail vandaag nog voor een vrijblijvend informatiegesprek. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is wel?

 • Het loon van uw medewerker wat u doorbetaald bij ziekte voor de eerste 2 jaar.

 • Meeverzekerd zijn de interventies en mogelijke loonsanctie van het UWV.

 • Ondersteuning door casemanager die de regie voert over de re-integratie van uw medewerker.

 • Premieverhogingen door schade-uitkeringen gedurende de contractsperiode zijn gelimiteerd.

 • Samenstellen van een compleet Poortwachterdossier.

 • Overlijdensuitkering. De wettelijke overlijdensuitkering bij een zieke medewerker is vergoed.

Wat is niet verzekerd?

 • Er volgt geen uitkering als een medewerker al ziek was voordat hij in dienst kwam.

 • Er volgt geen uitkering voor zieke medewerkers voor u de verzekering afsloot.

 • Fraude of opzet
  Wij keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Wat is het verschil tussen een MKB Ontzorg Verzuimverzekering en de reguliere verzuimverzekering?

Om verwarring tussen een MKB Verzuim Ontzorgverzekering en de reguliere verzuimverzekering te voorkomen, hebben wij voor u de verschillen hieronder weergegeven. Hierdoor ziet u welke verzekering u wanneer nodig heeft. Om u verder op weg te helpen, kunt u de checklist invullen en bekijken welke verzuimverzekering het best bij uw bedrijf past. 

MKB Verzuim Ontzorgverzekering

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering vergoedt verzuimkosten en biedt standaard extra dienstverlening. U verzekert zich tegen het financiële risico van verzuim, oftewel het doorbetalen van het loon aan uw zieke medewerkers. Daarnaast wordt u ontzorgt door een casemanager die uw werk uit handen neemt.

Wat is verzekerd met de MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

 • Het loon van uw medewerker wat u doorbetaald bij ziekte voor de eerste 2 jaar.
 • Meeverzekerd zijn de interventies en mogelijke loonsanctie van het UWV.
 • Ondersteuning door casemanager die de regie voert over de re-integratie van uw medewerker.
 • Premieverhogingen door schade-uitkeringen gedurende de contractsperiode zijn gelimiteerd.
 • Samenstellen van een compleet Poortwachterdossier.
 • De wettelijke overlijdensuitkering bij een zieke medewerker wordt vergoed.

Lees meer over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering.

Verzuimverzekering

Deze verzekering kent twee vormen. Een verzekering met een eigen risico in tijd (conventioneel) en een eigen risico in geld (stop-loss). Naast een verzekering is het ook mogelijk om begeleiding en ondersteuning mee te verzekeren. 

Wat is verzekerd met de verzuimverzekering?

 • Het loon van uw medewerker wat u doorbetaald bij ziekte voor de eerste 2 jaar.
 • Re-integratie. U wilt u medewerkers snel weer inzetten. De verzekeraar denkt met mee en helpt u daarbij.
 • De wettelijke overlijdensuitkering bij een zieke medewerker is vergoed.
 • Keuze: u kunt werkgeverslasten mee verzekeren. Heeft u deze meeverzekerd? Dan wordt ook dit deel van de kosten vergoed bij een zieke medewerker.

Lees meer over de verzuimverzekering.

 

Veelgestelde vragen

 • De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan. Er zijn twee uitzonderingen: de directeur-grootaandeelhouder en de stagiaire.

  Werkt een van uw werknemers langer dan een jaar in het buitenland? Dan geeft dat schriftelijk aan de verzekeraar door. De verzekeraar bekijkt dan opnieuw de premie en voorwaarden voor deze werknemer.

 • Standaard in de verzekering is dienstverlening opgenomen om u te ontzorgen. Dit betekent dat u bereid bent om een koppeling te maken met uw salarispakket. Daarnaast houdt u zich aan de Wet verbetering poortwachter én geeft u ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen via het portaal aan ons door.

 • Bij het beoordelen van de aanvraag gebruikt de verzekeraar geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. De verzekeraar maakt gebruik van algemene verzuiminformatie. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er op dat moment ziek is.

 • U kunt kiezen of u de premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

 • De verzekeraar berekent de jaarpremie door de lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon van € 125.000,-. De meeverzekerde werkgeverslasten worden bij het totaal te verzekeren loon opgeteld. De uiteindelijke uitkomst vermenigvuldigen we met uw premiepercentage.

  U verzekert het bruto jaarloon, de vakantietoeslag en een eventuele dertiende maand. Bij het jaarloon hoort ook de onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag. Maar alleen als dat een vast onderdeel is van het salaris. We houden geen rekening met een eventuele bijtelling van de auto.

 • De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit de verzekering voor minimaal één kalenderjaar. Gaat uw contract na 1 maart in? Dan duurt het contract langer dan een kalenderjaar. Bijvoorbeeld: u vraagt de verzekering per 1 april 2020 aan. Het contract loopt in dat geval van 1 april 2020 tot 1 januari 2022. Dit is de contractvervaldatum. 

  De verzekering eindigt als u opzegt of als de verzekeraar opzegt. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie hiervoor de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt van uw verzekeraar.

 • Na de eerste contractvervaldatum kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand. Dit geldt ook voor de dienstverlening als u deze heeft afgenomen. U kunt hiervoor met Aon contact op nemen.

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.