Verzuimverzekering: omdat verzuim nooit helemaal is te voorkomen

Hoe goed uw vitaliteitsbeleid ook is, verzuim voorkomt u nooit helemaal. Met een verzuimverzekering dekt u het financiële risico af en maakt u uw verzuim- en vitaliteitsbeleid compleet. Wij vergelijken vier belangrijke aanbieders in de markt met elkaar en bepalen samen met u welke aanbieder het beste bij uw organisatie past. Zo heeft u financiële zekerheid en de ruimte om (indien nodig) tijdelijke krachten aan te stellen.

Heeft u al een verzuimverzekering?

Laat deze vrijblijvend door ons vergelijken op prijs en voorwaarden. Samen met u bepalen we welke verzuimverzekering en eventueel aanvullende inkomensverzekeringen het beste bij uw organisatie passen. En hoe minder verzuim uw organisatie heeft, hoe aantrekkelijker de premie.

Wat kunt u van de verzuimverzekering verwachten?

Uitkering bij loondoorbetaling

De verzuimverzekering keert uit zodra het ziekteverzuim van de medewerker langer duurt dan het aantal werkdagen waarvoor u het eigen risico draagt. U kunt zelf uw eigen risico en het dekkingspercentage (het percentage van het jaarloon van uw zieke medewerker dat u wilt verzekeren) bepalen.

Eigen risico

  • Bij de bepaling van het eigen risico is de keuze uit 10, 20, 30, 65, 130 en 260 werkdagen. Hoe langer de eigen risicotermijn, des te lager de premie.

Dekkingspercentage

  • Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom.
  • Tweede jaar: keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom.
  • Of uitkering aangepast op basis van CAO of arbeidsvoorwaarden

Verhaal- en rechtsbijstanddekking

Deze dekking helpt u bij het verhalen van de kosten van loondoorbetaling en re-integratie als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Reïntegratiebudget

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u actie te ondernemen wanneer een werknemer verzuimt. De verzuimverzekering biedt u in geval van reïntegratie vaak een standaard vergoeding per medewerker per jaar. 

 

Overlijdensuitkering

Er is recht op een extra eenmalige uitkering in geval van overlijden van een van uw medewerkers.

Verzekeringsinzicht.nl

Verzekeringsinzicht.nl is een handig internetportaal voor ziek- en herstelmeldingen van uw personeel. Deze online toepassing automatiseert het hele proces rond verzuimbegeleiding en de afwikkeling van de financiële schade.

Optioneel: werkgeverslasten meeverzekeren

U kunt werkgeverslasten tot een maximum van 25% van de totale verzekerde loonsom meeverzekeren. Werkgeverlasten zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies voor de wettelijke werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet.

Aon's verzuimverzekering

Door te investeren in gezonde en gemotiveerde medewerkers, kunt u de risico’s van verzuim beperken. Verzuim is vanzelfsprekend nooit volledig te voorkomen, dus is het zaak om dit risico goed af te dekken. Aon’s verzuimverzekering biedt u financiële zekerheid en geeft u ruimte om (indien nodig) tijdelijke krachten aan te stellen.

Voordelen Aon Verzuimverzekering

Inkoopkracht

vrijblijvende vergelijking van diverse aanbieders in de markt

Uitgebreide dekking

Dekking met re-integratie ondersteuning en overlijdensuitkering

Online portaal

Administratief gemak door alle ziekmeldingen in 1 overzicht