Collectieve ongevallen

Als uw werknemer wordt getroffen door een ongeval met blijvend en ernstig letsel, kan hij of zij uiteraard een beroep doen op sociale voorzieningen. Maar in deze voorzieningen is de laatste jaren flink gesnoeid. Daardoor krijgt men onherroepelijk te maken met een forse inkomensdaling. Kan iemand door het letsel zijn beroep niet meer uitoefenen? Dan wordt de situatie nog ernstiger. Inkomsten kunnen dan binnen drie jaar al met 50% dalen.

Een ongevallenverzekering biedt een eenmalige uitkering wanneer u of een van uw medewerkers door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Met deze verzekering creëert u een financieel vangnet voor uw medewerkers of de nabestaanden. U voldoet daarom met een ongevallenverzekering aan een morele verplichting die u als werkgever heeft. Het is niet voor niets dat in veel CAO's de verplichting voor de werkgever is opgenomen om voor de medewerkers een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.

U kunt uw medewerkers een verzekering bieden die 24 uur per dag en wereldwijd dekking biedt. Ongeacht dus of uw werknemer zijn of haar beroep uitoefent wanneer het ongeval plaatsvindt. U kunt ook kiezen voor de 'functiedekking' (inclusief 'komen-en-gaan') waarbij beroepsuitoefening wel een voorwaarde is voor dekking).

U kunt naast de medewerkers op uw loonlijst ook andere personen (tijdelijk) verzekeren, zoals:

  • Uitzendkrachten
  • Vakantiehulpen
  • Stagiaires
  • Ingehuurde ZZP-ers
  • Bezoekers
  • Proefplaatsingen via het UWV

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Of vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop, het team van Aon helpt u graag verder! 

Anderen bekeken ook: