Contactformulier

Wij helpen u graag zo goed en snel mogelijk. Vul in ieder geval de vragen met een * in. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Veelgestelde vragen

 • Aon's Herstelbudget is een verzekeringsproduct waarbij een éénmalige uitkering wordt gedaan bij een ongeval of ziekte. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door:

  • De gemiddelde hersteltijd van de medische procedure die u moet ondergaan
  • De hoogte van dekking die u zelf heeft gekozen

  Het uitgekeerde bedrag is belastingvrij en vrij te besteden. Dit betekent dat hoewel de hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de medische procedure, u het geld hier niet aan hoeft te besteden.

 • U kunt het Herstelbudget aanvragen, indien:

  • U woonachtig bent in Nederland voor een minimumperiode van 180 dagen per jaar
  • U tenminste 18 jaar oud bent
  • U jonger bent dan 75 jaar

  U hoeft geen medische keuring te ondergaan bij het aanvragen van dit verzekeringsproduct.

 • Nee, dit is een eerste hulp die resulteert in een eenmalige uitkering. Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering keert in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid een periodiek bedrag uit.

 • Nee, er is geen selectie of medische keuring bij het afsluiten van deze verzekering. Ingrepen die reeds bij u bekend zijn tot één jaar voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering vallen buiten de dekking.

 • U bent gedekt voor een medische ingreep conform dekkingsoverzicht dat voortvloeit uit een ongeval of ziekte. Is dit een één jaar of korter al bij u bekend bij het afsluiten van de verzekering. Dan is dit specifieke voorval niet gedekt.

 • In het dekkingsoverzicht vindt u de ingrepen die onder de dekking vallen.

 • Ja, u kunt uw dekkingsniveau verhogen zodra u de verzekering heeft afgenomen, door contact met ons op te nemen en het formulier 'herziening van dekking' aan te vragen. Houdt u er wel rekening mee dat er voor de verhoging van het dekkingsniveau uitsluitingen gelden voor al geplande behandeling(-en).

 • Nee hier is geen dekking voor. Medische ingrepen veroorzaakt door een pandemie (zoals Corona) zijn uitgesloten in de voorwaarden.