Contactformulier

  Veelgestelde vragen

  • Aon's Herstelbudget is een verzekeringsproduct waarbij een éénmalige uitkering wordt gedaan bij een ongeval of ziekte. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door:

   • De gemiddelde hersteltijd van de medische procedure die u moet ondergaan
   • De hoogte van dekking die u zelf heeft gekozen

   Het uitgekeerde bedrag is belastingvrij en vrij te besteden. Dit betekent dat hoewel de hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de medische procedure, u het geld hier niet aan hoeft te besteden.

  • U kunt het Herstelbudget aanvragen, indien:

   • U woonachtig bent in Nederland voor een minimumperiode van 180 dagen per jaar
   • U tenminste 18 jaar oud bent
   • U jonger bent dan 75 jaar

   U hoeft geen medische keuring te ondergaan bij het aanvragen van dit verzekeringsproduct.

  • Nee, dit is een eerste hulp die resulteert in een eenmalige uitkering. Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering keert in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid een periodiek bedrag uit.

  • Nee, er is geen selectie of medische keuring bij het afsluiten van deze verzekering. Ingrepen die reeds bij u bekend zijn tot één jaar voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering vallen buiten de dekking.

  • U bent gedekt voor een medische ingreep conform dekkingsoverzicht dat voortvloeit uit een ongeval of ziekte. Is dit een één jaar of korter al bij u bekend bij het afsluiten van de verzekering. Dan is dit specifieke voorval niet gedekt.

  • In het dekkingsoverzicht vindt u de ingrepen die onder de dekking vallen.

  • Ja, u kunt uw dekkingsniveau verhogen zodra u de verzekering heeft afgenomen, door contact met ons op te nemen en het formulier 'herziening van dekking' aan te vragen. Houdt u er wel rekening mee dat er voor de verhoging van het dekkingsniveau uitsluitingen gelden voor al geplande behandeling(-en).

  • Nee hier is geen dekking voor. Medische ingrepen veroorzaakt door een pandemie (zoals Corona) zijn uitgesloten in de voorwaarden.