Eigenrisicodragen voor de Ziektewet en de WGA

Wilt u besparen op uw werkgeverslasten, uw verzuim terugdringen én de kwaliteit van uw re-integratie-inspanningen verbeteren? Dan kunt u zich privaat verzekeren. U bent dan niet meer verzekerd bij het UWV, maar bij een private verzekeraar die Aon voor u selecteert.

Meer hierover leest u in onze brochure Modernisering Ziektewet(BeZaVa) en WGA vast – flex.

We helpen u graag bij het maken van uw keuze

Bewust omgaan met uw risico's betekent: beheersen waar het kan en verzekeren wanneer nodig. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze. Aan de hand van maximaal vier korte vragen geven wij u richting bij het maken van de juiste keuze. Of u nu al eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet bent of niet.

Aon heeft met diverse doelgroepen afspraken gemaakt over de Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragersverzekering. Ook over de bijbehorende dienstverlening. Het is mogelijk dat uw bedrijf onder één van de onderstaande doelgroepen valt. Door op de betreffende doelgroep te klikken kunt u meer lezen over de mogelijkheden.

Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers vereist de situatie specifiek en nauwkeurig advies. Lees hierover meer of neem contact met ons op.