Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig zorgverlener bent u zich bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. Toch is een groot deel van de zelfstandigen niet goed verzekerd, terwijl jaarlijks bijna één op de tien tijdelijk en langdurig arbeidsongeschikt raakt. Veel zorgverleners vinden een AOV te duur, te ingewikkeld of denken dit niet nodig te hebben.

Onze adviseurs kijken naar uw persoonlijke en financiële situatie. Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden die er voor u zijn. Afhankelijk van uw risicobereidheid zijn er verschillende mogelijkheden die passen bij uw financiële ruimte. Als u dat wenst niet alleen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook voor uw totale financiële planning. Inzicht in uw totale financiële huishouding. Onafhankelijk, compleet en laagdrempelig.

Voor meer informatie en contact met onze AOV adviseurs, klik hier.