Verzekeringen voor inkomen en zorg

U wilt uw werknemers, uw organisatie en uzelf beschermen tegen de risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Aon zorgt voor passende verzekeringsoplossingen. U beschermt het inkomen van uw medewerkers en verzekert ze van snelle toegang tot goede zorg. En vergeet daarbij niet om aan uzelf te denken. Voor uw medewerkers vormen deze verzekeringen mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, voor u de zekerheid dat u kunt blijven ondernemen.

Werkgeversverzekeringen

Verzuimverzekering
Loondoorbetaling van uw medewerker tijdens de eerste twee jaar van verzuim.
Meer informatie over deze verzekering »

Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA
Volledige regie over het gehele verzuim- en reïntegratieproces van uw vaste medewerkers en flexwerkers.
Meer informatie over deze verzekering »


Ondernemersverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Inkomensaanvulling voor ondernemers in geval van arbeidsongeschiktheid.
Meer informatie over deze verzekering »

Herstel Budget
Het Herstel Budget is een financieel steuntje in de rug bij inkomensverlies door ongeval of ziekte.
Meer informatie over deze verzekering »

Werknemersverzekeringen

WIA-bodemverzekering
Inkomensverzekering voor werknemers die na twee jaar ziekte 15-35% arbeidsongeschikt worden.
Meer informatie over deze verzekering »

WGA-hiaatverzekering
Inkomensverzekering voor werknemers die na twee jaar ziekte 35-100% arbeidsongeschikt worden.
Meer informatie over deze verzekering »

WIA-excedentverzekering
Inkomensaanvulling voor werknemers die na twee jaar ziekte 35-100% arbeidsongeschikt zijn en een inkomen boven het maximum WIA-loon hebben.
Meer informatie over deze verzekering »

Ongevallenverzekering
Eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Meer informatie over deze verzekering »

Zorgverzekering
Ziektekostenverzekering voor uw personeel.
Meer informatie over deze verzekering »