Bescherm uw bedrijf tegen juridische conflicten

 • Krijg juridische hulp van de verzekeraar bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf.

Rechtsbijstandverzekering zakelijk voor ondernemers en ZZP

Wat is het?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van de verzekeraar bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Voor wie is het?

Deze verzekering is voor elke rechtsvorm, zoals een BV, NV, maatschap, VOF en zzp’ers.

Welk risico dekt u af?

Een conflict, zoals een arbeidsconflict of een conflict met een klant, kan altijd ontstaan. Als bij het oplossen van het conflict juristen nodig zijn dan kunnen de kosten van juridische hulp flink in de papieren lopen. Het hebben van een rechtsbijstandsverzekering voor een ondernemer is dan erg raadzaam zodat bespaart kan worden op deze flinke kosten.

Wilt u meer weten?

Een adviseur van Aon vertelt u graag meer over de voordelen van de rechtsbijstandsverzekering voor uw onderneming. Bel of e-mail vandaag nog voor een vrijblijvend informatiegesprek. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

 • Bedrijfsvoering of bedrijfspraktijk
  Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd voor wilt worden. U kunt kiezen uit verschillende modules.

 • Keuze: privé-geschillen en hoedanigheid
  Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Als ondernemer kunt u echter een particuliere dekking voor uzelf toevoegen.

 • Incasso
  Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan wordt er incasso bijstand verleend.
 • Keuze: verkeer
  Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

 • Keuze: handel
  De inkoop van handelsgoederen en/of diensten door de onderneming, die bestemd zijn
  voor de doorlevering aan afnemers of die verwerkt worden in een te leveren dienst of
  goed of de verkoop van handelsgoederen en/of diensten.

 • Keuze: werkgever
  U heeft aanspraak op rechtsbijstand als u betrokken raakt in een geschil in uw hoedanigheid van werkgever en voor zover u in dat geschil getroffen bent in een op geld waardeerbaar belang. Hieronder is eveneens begrepen een geschil over de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

  Houdt u er rekening mee dat het dekkingsgebied dat voor deze rubriek geldt als volgt is opgebouwd. Onrechtmatige daad en ingeval van een strafzaak: Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. Onroerende zaken: Nederland  Overige gevallen: Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.

Niet verzekerd

 • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Is er geen kans op succes, dan zal er geen bijstand verleend worden.

 • Belastingen
  Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Veelgestelde vragen

 • De polis biedt dekking in Nederland. Echter, voor arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen is er dekking in de Europese Unie, mits de rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd is en het recht van één van de daartoe behorende landen van toepassing is. In enkele zaken biedt deze verzekering wereldwijde dekking. Een opsomming vindt u in de voorwaarden.

   

 • Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

 • De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

 • De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn ons daarover te informeren.

Documenten

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.