Milieuschadeverzekering

De bewustwording van milieurisico's is de laatste jaren enorm toegenomen. De bescherming van het milieu heeft ook vanuit de politiek een hoge prioriteit. De overheid stelt steeds strengere eisen om de verontreiniging van lucht, water en bodem te voorkomen. En als het onverhoopt toch gebeurt krijgt u te maken met de wettelijke saneringsplicht.

De wetgever heeft aangegeven dat er voor bedrijven met bepaalde beroepsactiviteiten een risicoaansprakelijkheid geldt. Dat wil zeggen dat een bedrijf per definitie aansprakelijk is, dus zonder dat er sprake is van schuld of verwijtbaar handelen. Voor andere bedrijven geldt een schuldaansprakelijkheid, met andere woorden: er dient bewezen te worden dat het bedrijf schuld heeft aan de milieuaantasting.

In principe kan milieuschade bij vrijwel elk bedrijf voorkomen en beperkt het zich zeker niet tot alleen die bedrijven die milieugevaarlijke stoffen opslaan of bewerken.

Vaak gaat het om risico's die grote financiële schade tot gevolg kunnen hebben en een zware belasting vormen voor het voortbestaan van het bedrijf. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. De milieuschadeverzekering dekt saneringskosten als bedrijven bodem en grond hebben vervuild.

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.