Bescherm uw gebouw tegen schade

 • De gebouwenverzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen veroorzaakt door onder andere brand, ontploffing en meer.
 • Met deze verzekering bent u verzekerd van een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.

Gebouwenverzekering

Wat is de gebouwenverzekering?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, neerslag, diefstal, vandalisme, aanrijding en het springen van de waterleiding door vorst. Ook het glas van uw opstal kan in sommige gevallen worden meeverzekerd onder de gebouwenverzekering.

Voor wie is het?

Deze verzekering is bedoeld voor rechtspersonen zoals; VvE, verhuurders, BV, NV, v.o.f., CV en ZZP’ers. Bekijk hier de particuliere woonhuisverzekering.

Welk risico dekt u af?

Een gebouwenverzekering is een must voor elke ondernemer en VvE. Niet alleen de herstelwerkzaamheden kosten geld, maar ook het inhuren van experts en het regelen van een tijdelijk onderkomen. Met de gebouwenverzekering bent u verzekerd van een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Deze verzekering biedt dekking aan uw gebouw, wanneer er schade ontstaat door in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen.

Wilt u meer weten?

Elke onderneming is uniek en elk bedrijfspand is anders. Hierdoor is geen risico gelijk. Daarom is het verzekeren van uw gebouw maatwerk. Aan de hand van uw behoeftes, kan de dekking worden beperkt of uitgebreid.

Een adviseur van Aon is een verzekeringsmakelaar en vergelijkt verschillende verzekeringen in de markt. De adviseur bekijkt graag met u wat de best passende gebouwenverzekering is voor uw onderneming. Bel of e-mail vandaag nog voor een vrijblijvend informatiegesprek en ontdek uw premie.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

 • Deze verzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen veroorzaakt door in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. De schadevergoeding is gebaseerd op de herbouwwaarde, maar als de herstelkosten lager zijn dan worden de herstelkosten vergoed.
  In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond

 • Verzekerd bedrag
  Uw gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

 • Extra kosten na schade
  De voorwaarden kennen een vergoeding boven het verzekerde bedrag voor bijvoorbeeld beredding, opruiming of kosten die u op last van de overheid moet maken.

 • Onderdelen die niet bij het gebouw horen
  Deze verzekering biedt de mogelijkheid om de funderingen van het gebouw mee te verzekeren, standaard zijn deze niet meeverzekerd.

 • Huur
  De verzekering biedt dekking voor gemiste huur, indien als gevolg van een gedekte materiële schade geen verhuur heeft kunnen plaats vinden. De maximale vergoeding bedraagt 10% van het verzekerd bedrag van het gebouw.
 • Tuinaanleg
  In sommige situaties is schade aan de tuin verzekerd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Wat is niet verzekerd

 • De verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten zijn niet verzekerd.
  Is er brand of een ontploffing veroorzaakt door overstroming, dan valt die brand- en/of ontploffingsschade wel onder de dekking.

 • Schade door grondwater
  Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

 • Verontreiniging
  Milieuverontreiniging aan bodem en of (grond)water is niet verzekerd.

Veelgestelde vragen

 • De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

 • U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

 • De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

 • De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn ons daarover te informeren.
  Ook verzekeraars hebben de mogelijkheid om de verzekering 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn op te zeggen.

 • De woonhuisverzekering is voor u geschikt.

Documenten

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.