Evenementenverzekering

Van een bedrijfsfeestje, een jubileum of de feestelijke opening van uw nieuwe pand: er vinden in en om uw bedrijven zo door de jaren heen heel wat evenementen plaats. U besteedt veel tijd en energie aan de organisatie van uw evenementen. Wanneer het feest niet door kan gaan, is dat al spijtig genoeg. Maar het betekent vaak ook een grote financiële strop. Om deze mogelijk hoge kosten op te vangen kunt u de evenementenverzekering afsluiten. Er kunnen zich altijd onvoorziene zaken voordoen rondom een evenement waardoor u voor hoge kosten komt te staan. Enkele voorbeelden van schade die u kunt verzekeren met een evenementenverzekering:

  • u moet het evenement afgelasten omdat een van de hoofdpersonen door ziekte of een ongeval afwezig is
  • u wordt aansprakelijk gesteld voor een persoonlijk ongeval tijdens het ongeval
  • u wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan gehuurde of geleende zaken

Niet doorgaan van het evenement

Hierbij worden de kosten gedekt die tevergeefs gemaakt zijn, omdat: het evenement niet door kan gaan, moet worden uitgesteld, voortijdig moet worden afgebroken of tijdelijk moet worden onderbroken. Stel bijvoorbeeld dat de zaal waar het evenement moet plaatsvinden, vlak voor het evenement afbrandt. Voor dekking op de polis moet de oorzaak van het niet doorgaan van het evenement buiten uw wil liggen. Weersomstandigheden en het niet verschijnen van personen vallen niet onder deze rubriek.

Niet verschijnen van personen

Deze rubriek dekt het risico dat voor het evenement onmisbare personen (bijvoorbeeld de jubilaris, de modekoning of de band waar alles om draait) niet verschijnen door plotselinge ziekte, ongeval of overlijden.

Aansprakelijkheid

Hierbij wordt de schade aan derden die door de organisatoren of hun medewerkers is veroorzaakt gedekt. De premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal bezoekers, de tijdsduur en het karakter van het evenement.

Ongevallen 

Deze rubriek dekt het risico op een ongeval van (naar keuze): de organisatoren, medewerkers, deelnemers. Gedurende het evenement en op de daarvoor bestemde locatie.

Objecten

Hier geldt een dekking bij schade door storm, brand, ontploffing, kortsluiting of diefstal na inbraak. Voor diefstal na inbraak in een tent wordt alleen uitkering verleend als de tent permanent wordt bewaakt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen, voorwaarden en mogelijkheden van een evenementenverzekering? Bekijk evenementenverzekering.nl voor meer informatie. Wij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.