Cyberverzekering

Is een cyberverzekering zinvol voor mijn bedrijf?

Cybercrime en datalekken vormen een steeds groter risico voor uw bedrijf. Is uw bedrijf sterk afhankelijk van ICT en data en het verwerken van privacy en financieel gevoelige gegevens. Een hack of datalek heeft aanzienlijke financiële consequenties en brengt veel gevolgschade met zich mee. Onze adviseurs helpen u graag met het afdekken van deze risico's. 

Direct hulp bij een cyberincident

Criminelen breken tegenwoordig niet meer alleen in via deuren en ramen. Ze maken misbruik van uw bedrijfsgegevens, hacken uw systeem of halen geld van uw rekening. Voor de bedrijfscontinuïteit wordt de aandacht voor datarisico's daarom steeds belangrijker. Cybercriminaliteit leidt tot een opeenvolging van schades, bijvoorbeeld verlies van inkomen, vertrouwen, reputatie en claims van anderen. 

Een cyberverzekering is straks de normaalste zaak van de wereld, net zoals een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering dat nu is. Een cyberverzekering is interessant voor alle bedrijven die afhankelijk zijn van IT-systemen en privacygevoelige gegevens beheren en/of verwerken. De gevolgen van een cyberincident zijn altijd groter dan gedacht. Aon heeft daarom verschillende cyberoplossingen die naadloos aansluiten op uw behoefte. 

U staat niet alleen wanneer zich een cyberincident voordoet.

Een cyberverzekering biedt bij een incident direct toegang tot een team specialisten. Ook vergoedt een cyberpolis de kosten van schade en de kosten om uw schade zoveel mogelijk te beperken en te herstellen. Ook kijken wij wat u aan preventie kunt doen, om een incident voor te zijn of de impact te beperken.

Wilt u meer informatie over een cyberverzekering?

Neem contact op met een van onze adviseurs om een afspraak te maken.