WEGAM-verzekering

Dagelijks zijn werknemers voor u als werkgever onderweg. Dit brengt risico's met zich mee met mogelijk grote financiële gevolgen voor u en de continuïteit van uw onderneming. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt dit risico niet, omdat op deze verzekering schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten.

De WEGAM-verzekering (WerkGeversAansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen) is een verzekering die de risico's afdekt van een werknemer tijdens werktijd als deze betrokken raakt bij bedrijfs- en verkeersongevallen.

Aon verzekert schade die uw werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname:

  • met een motorrijtuig;
  • Royale dekking;
  • als fietser;
  • met het openbaar vervoer.

De grens tussen "zuiver woon-werkverkeer" en werkgerelateerde verkeersdeelname is niet altijd goed te stellen en heeft in het verleden ook tot uitspraken geleid die de werkgever schadevergoedingsplichtig maakte. Ook dit risico is mee te verzekeren.