NCD

De tijd dat een bestuurder een onaantastbare positie bezat en dat een commissariaat een erebaantje was, ligt ver achter ons. Mede door de antimisbruikwetgeving en toenemende claimbewustheid, lopen bestuurders en commissarissen grotere risico's. Zij kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak maken.

Hoofdelijk aansprakelijk

Hangt het zwaard van Damocles ook boven uw hoofd? Een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement, maar ook om vermeend falend beleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En wie is onfeilbaar?

Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken. Omdat het privé-vermogen in het geding is, kunnen de consequenties voor de privé-situatie van de bestuurder/commissaris aanzienlijk zijn. Daarom biedt Aon in samenspraak met het NCD, een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. NCD-leden ontvangen een extra uitgebreide dekking tegen een zeer scherpe premie!

NCD logo

De verzekering dekt onder andere:

 • Dekking voor bestuurders die bij niet-geconsolideerde bedrijven een bestuursfunctie verrichten.
 • Dekking voor 'fouten in de arbeidssfeer' die zich uiten als immateriële schade (de werknemer is daarbij ook verzekerd als hij naast de bestuurder wordt meegedaagd).
 • Extra dekkingen met sublimieten voor de volgende items:
  • oprichter van het bedrijf (voor fouten begaan tijdens het oprichtingsproces);
  • kosten van officieel onderzoek (bijvoorbeeld bij een hoorzitting en parlementaire enquête);
  • rehabilitatiekosten (uitgaven voor p.r.);
  • verzekerbare boetes.
 • Ruime norm bij automatische dekking voor nieuwe dochtermaatschappijen (minder dan 50% van de omzet van het bedrijf zelf).
 • Dekking, naast de schadevergoeding, voor de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen aanspraken (ook ongegronde!) van derden. Dit is inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten, tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen!
 • Als de polis niet wordt verlengd:
  • een gratis uitlooptermijn van één jaar;
  • de mogelijkheid om tegen extra premie nog drie jaar uitloop te kopen;
  • een gratis uitlooptermijn van zes jaar voor voormalige bestuurders en commissarissen.

Wilt u de complete dekking en polisvoorwaarden ontvangen? Vraag dan via het contactformulier informatie aan. Vergeet niet te vermelden dat u lid bent van de NCD.

Verzekeringsprogramma's NCD

Bent u lid van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD)? Dan profiteert u via Aon van diverse verzekeringsprogramma's samengesteld in samenspraak met het NCD. Het voordeel geldt voor alle bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen, zorg- en inkomensverzekeringen en zelfs uw pensioen. Ook kunt u uw medewerkers een aantrekkelijke secundaire voorwaarde bieden in de vorm van zeer concurrerende Employee Benefits Pakketten.