Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De tijd dat een bestuurder een onaantastbare positie bezat en dat een commissariaat een erebaan was, ligt ver achter ons. Bestuurders en commissarissen lopen een steeds groter risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak kunnen maken. Dit komt mede door de antimisbruikwetgeving en de toenemende claimbewustheid.

Bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk

Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement en de daardoor veroorzaakte schulden, maar ook wanneer er sprake is van vermeend falend beleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En wie is onfeilbaar? Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken.

Aangezien het privé-vermogen in het geding is kunnen de consequenties voor de privé-situatie van de bestuurder/commissaris aanzienlijk zijn. Aon biedt u een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen met een scherpe premie en een ruime dekking.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u veel voordelen

 • Dekking voor bestuurders die bij niet geconsolideerde bedrijven een bestuursfunctie verrichten.
 • Dekking voor ‘fouten in de arbeidssfeer’ die zich uiten als immateriële schade.
 • De werknemer is daarbij ook verzekerd voor zover hij naast de bestuurder wordt meegedaagd.
 • Extra dekkingen met sublimieten voor de volgende items:
  • Oprichter van het bedrijf (voor fouten begaan tijdens het oprichtingsproces);
  • Kosten van officieel onderzoek (bijvoorbeeld bij een hoorzitting en parlementaire enquête) of rehabilitatiekosten (uitgaven voor p.r.);
  • Verzekerbare boetes.
 • Ruime norm bij automatische dekking voor nieuwe dochtermaatschappijen (minder dan 50% van de omzet van bedrijf zelf).
 • Als de polis niet wordt verlengd: een gratis uitlooptermijn van 1 jaar; met de mogelijkheid om tegen extra premie nog 3 jaar uitloop te kopen; een gratis uitlooptermijn van 6 jaar voor voormalige bestuurders en Commissarissen.

U heeft dus dekking, naast de schadevergoeding, voor de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen (ongegronde) aanspraken van derden, inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten (tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar). Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen.

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.