Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Veel ondernemers denken dat ze met het sluiten van een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) alle aansprakelijkheidsrisico's hebben afgedekt. Niets is minder waar!

De standaard AVB is slechts een raamwerk dat door een deskundig adviseur wordt gesmeed tot een dekking die aansluit bij uw risico's en uw verzekeringsbehoefte. De standaard AVB dekt alleen fysieke schade aan personen of zaken*. Zuivere vermogensschade is uitgesloten, terwijl de impact daarvan erg groot kan zijn voor uw onderneming.

* ook de gevolgschade daarvan is verzekerd op een AVB.

[Case 1] Oorzaak aansprakelijkheid

U levert de betontrappen voor een trappenhuis in een flat. Na enkele weken breekt een van de traptreden, waardoor een van de bewoners een schade op loopt. De betontrappen bleken van slechte kwaliteit. Na onderzoek blijkt dat uw betonsamenstelling niet voldeed aan vooraf besproken specificaties. U ben aansprakelijk: alle trappen in het flatgebouw moeten worden vervangen.

Uw verzekering
U heeft een standaard AVB, die uitsluitend de fysieke schade aan zaken en/of personen dekt. In ons voorbeeld dus alleen de letselschade van de bewoner.

Gevolg: vermogensschade
U lijdt vermogensschade. Het vervangen (uit- en inbouwen) van de trappen is niet verzekerd op de standaard AVB omdat dit herlevering is van producten en de overige trappen (nog) niet zijn beschadigd.

Neem contact op voor advies »

[Case 2] U bent aansprakelijk

U adviseert een afnemer een bepaald type meetapparatuur. Naderhand blijkt dat de apparatuur niet geschikt is voor het doel en dat deze vervangen dient te worden door een ander type apparatuur. Daarnaast zijn de meetgegevens over een bepaalde periode verloren gegaan. Feitelijk is er geen materiële schade aan de apparatuur (geen zaakschade) en alleen vermogensschade. Ook voor deze schade geldt dat er geen dekking is op een standaard AVB.

Zo zijn er vele voorbeelden denkbaar waarvoor uw standaard AVB geen dekking biedt. Het is vaak mogelijk om de standaard AVB uit te breiden met aanvullende dekkingen (bijvoorbeeld zuivere vermogensschade of dekking voor uit- en inbouwkosten). Dit gebeurt met aparte clausules op de polis. Een andere optie is het sluiten van een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering of het sluiten van een aparte verzekering voor het specifieke risico.

Het is belangrijk om te weten of uw aansprakelijkheidsverzekering de lading dekt. Maak de juiste afwegingen en laat u daarbij adviseren door een deskundig adviseur van Aon.

Neem contact op voor advies »

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.