Bescherm uw bedrijf tegen schadeclaims

 • Verzeker uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf tegen schadeclaims.
 • Voorkom hoge kosten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf. De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zijn verzekerd. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof.), zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privé-vermogen gevorderd kan worden als er (niet) tijdig kan worden betaald. Kleine fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Als u onbedoeld schade berokkent aan een klant, kan deze u daarvoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen.

Voor wie is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 • De onderneming,
 • de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers),
 • bestuurders, commissarissen en maten,
 • ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.
 • Dit geldt voor elke rechtsvorm, waaronder een BV, NV, maatschap, vof en zzp'er. 

Welk risico dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af?

Ondernemen neemt veel risico’s met zich mee. Een fout is snel gemaakt en een ongeluk zit in een klein hoekje. Om zorgeloos te ondernemen, is het voor u belangrijk om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) tot uw beschikking te hebben. Waarom het belangrijk is, leggen wij u kort uit.

Wanneer u, een medewerker of uw product schade veroorzaakt aan anderen, dan kan uw bedrijf wettelijk aansprakelijk worden gesteld. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Personenschade: er is sprake van letselschade of schade aan de gezondheid van personen.
 • Zaakschade: er is dan onder andere sprake van beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden die voortkomen uit de schade die door u, uw medewerker of product is ontstaan.

Wilt u meer weten?

Een adviseur van Aon vertelt u graag meer over de voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uw onderneming. Bel of e-mail vandaag nog voor een vrijblijvend informatiegesprek. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

Wat is wel en niet verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wel verzekerd

 • Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

 • De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

 • Productaansprakelijkheid
  U kunt zich optioneel verzekeren voor productaansprakelijkheid. Hiermee heeft u dekking voor schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

 • Werkgeversaansprakelijkheid
  U kunt zich optioneel verzekeren voor werkgeversaansprakelijkheid. Hiermee heeft u dekking voor de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten plus ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

 • Juridische hulp
  Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

 • Inloop
  Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Niet verzekerd

 • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

 • Zuivere vermogensschade is niet meeverzekerd.
 • Opnieuw leveren van product of dienst
  Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat u uw werkzaamheden of diensten opnieuw moet leveren.

 • Opzet
  Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.

 • Milieuschade
  Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking. 

 • Wettelijke voorschriften
  Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd. 

 • Uitloop
  Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. 

 • Opzicht
  Zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat u of iemand namens u deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft, valt niet onder de dekking. In een aantal gevallen heeft u wel dekking. U vindt deze in de polisvoorwaarden.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Om verwarring tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering te voorkomen, hebben wij voor u de verschillen hieronder weergegeven. Hierdoor ziet u welke verzekering u wanneer nodig heeft. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die u of uw medewerkers veroorzaken aan anderen. Zo bent u als ondernemer beschermd als u aansprakelijk wordt gesteld voor materiële en letselschade.

Voorbeelden:

 • Schade die ontstaat tijdens het leveren van een dienst of product
 • Schade van werknemers opgelopen tijdens werk
 • Schade die werknemers elkaar onderling toebrengen

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen fysieke schade aan personen en goederen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking voor schade die u of uw medewerkers veroorzaken tijdens het uitoefenen van het beroep. Het gaat dan alleen om financiële schade (‘zuivere vermogensschade’).

Voorbeelden:

 • Schade door een onvolledig of een onjuist advies
 • Schade door een ontwerp- of een berekeningsfout
 • Schade door een gebrekkig of een onveilig product

Beroepsaansprakelijkheid is een belangrijk risico voor zelfstandigen (architecten, artsen) en mensen met juridische beroepen (advocaat, notaris) of administratieve beroepen (financieel adviseur, accountant). Lees meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.

Documenten

Veelgestelde vragen

 • De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

 • Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

 • U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

 • De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.