Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privé-vermogen gevorderd kan worden als er (niet) tijdig kan worden betaald. Kleine fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Als u onbedoeld schade berokkent aan een klant, kan deze u daarvoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen fysieke schade aan personen en goederen. U verzekert zich met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen vermogensschade die een andere partij oploopt door fouten van uw bedrijf.

Voordelen

 • Scherpe premie en gunstige voorwaarden;
 • Royale dekking;
 • Gratis dekking voor assistenten, stagiaires en waarnemers;
 • Eén jaar voorrisico gratis meeverzekerd.

Premie

De premie hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

Praktijkvoorbeelden:

 • Er kan een schade ontstaan bij een van uw klanten, doordat uw medewerker tijdens de bouwwerkzaamheden per ongeluk een steen laat vallen op een auto van uw klant.
 • Een klant glijdt in uw bedrijfspand uit over een natte vloer en loopt een letsel op.

  Dit zijn enkele voorbeelden van bedrijfsschades waar uw bedrijf aansprakelijk voor kan worden gesteld. Het zijn vormen van risicoaansprakelijkheid, waarbij de daad en de schade aan uw bedrijf wordt toegerekend, afhankelijk van het geval. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Waar bent u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor verzekerd? 

 • algemene aansprakelijkheid;
 • werkgeversaansprakelijkheid (denk aan veilige machines, beschermingsmiddelen, juiste instructies en controle);
 • productaansprakelijkheid;
 • milieuaansprakelijkheid, mits deze schade onverwacht optreedt;
 • schade veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires en uitzendkrachten, personeelsvereniging en/of pensioenfonds).

De kracht van verzekeren bij Aon

Een gegarandeerde oplossing voor zowel kleine en grote leden.

De verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor uw risico's en branche.

Profiteer van scherpe premies én volledige dekking door collectieve inkoop.

Geniet van het gemak van één tussenpersoon.

Anderen bekeken ook: