Smart industry: samenwerken móet, maar laat u niet verrassen

Door Jan Jans | Kennisadviseur Industrie


Dat digitalisering van de maakindustrie hot is, bewees eind april de industriebeurs Hannover Messe 2017. Zo’n 225.000 bezoekers toonden hun belangstelling voor de centrale thema’s Digitalisering, Industrie 4.0 en de Digitale Fabriek.

Met 150 exposanten was ook Nederland stevig vertegenwoordigd. Met een primeur zelfs: het Holland IT & Smart Industry House op de Digital Factory vakbeurs. Hier werden allianties gesmeed zoals die van Festo en Exact. Deze partijen tekenden in het bijzijn van minister Kamp een samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van een testomgeving voor de digitale fabriek van de toekomst.


Slim produceren, intensief samenwerken

De Hannover Messe liet zien dat de maakindustrie steeds sneller digitaliseert en transformeert in ‘Smart Industry’. Industriële bedrijven hebben meer en meer te maken met een nieuwe standaard, waarin alles draait om 'innovatie', 'hoge kwaliteit', 'duurzaam', 'maatwerk' en 'snel en goedkoop'. Dat vraagt van bedrijven nogal wat. Ze moeten flexibel meebewegen met veranderingen. Ze moeten ook slimmer gaan produceren. En precies daar zit hem de complexiteit. Want daarvoor zult u intensief moeten samenwerken in de keten. En dat betekent: grote onderlinge afhankelijkheid.


Het risico van afhankelijkheid

Afhankelijk zijn van anderen heeft consequenties. Een calamiteit ergens in de keten heeft direct impact op individuele schakels in diezelfde keten. Een fiks risico: cijfers tonen aan dat slechts veertig procent van de bedrijven na een calamiteit zijn bedrijfsactiviteiten kan voortzetten. Zestig procent gaat binnen drie jaar alsnog failliet.


Ketenpartners 'in control' 

Het is dan ook belangrijk dat alle ketenpartners en de stakeholders binnen hun bedrijf 'in control zijn' als het gaat om kwaliteitsmanagement in processen en risico’s. Laat als ketenpartner daarom zien dat u uw zaken op orde hebt, bijvoorbeeld door uw ISO-9001-certificering.

'Een risico-inventarisatie sluit naadloos aan op de nieuwe ISO-9001 normen' 

Risicomanagement vanaf de basis

De nieuwe ISO-normen gaan immers niet alleen over procedures, maar juist ook over leiderschap, risicomanagement, procesmanagement, borging en aantoonbaarheid. Deze zogenoemde High Level Structure van ISO is veel meer gericht op risico’s op álle vlakken in de bedrijfsvoering. Wij verwachten dat nationale en internationale samenwerkingen steeds vaker gestoeld zullen zijn op deze ISO-normen. Ze maken overduidelijk hoe bedrijven rekening houden met risico’s in hun primaire processen.


Inventariseer risico’s, voorkom verrassingen 

Maar dan nóg kunnen er onverwachte verrassingen optreden. Want risico’s manifesteren zich in verschillende gedaanten en komen soms uit onverwachte hoek. Welke impact een risico heeft, verschilt per bedrijf. Het effect hangt ook af van de vraag welke risico’s een bedrijf kan dragen. Daarom adviseren wij u om niet alleen uw ISO-normen feilloos te hanteren, maar ook om altijd een gedegen risico-inventarisatie in uw bedrijf te laten uitvoeren. Dan weet u precies welke risico’s er in uw onderneming zijn en kunt u afwegen hoe u deze wilt opvangen.


Risico-inventarisatie en ISO gaan goed samen 

ISO en risico-inventarisaties bijten elkaar niet. Sterker nog, ze vullen elkaar naadloos aan. Een risico-inventarisatie, gericht op het duiden van risico’s in al uw primaire processen, zorgt ervoor dat u op het hoogste niveau voldoet aan de ISO-normen. Het is bovendien efficiënt voor uw KAM-medewerkers: dankzij een risico-inventarisatie hoeven zij voor de ISO-normen niet langer alle risico’s apart in kaart te brengen.

Sluit verrassingen uit en laat een risico-inventarisatie uitvoeren. De risico-inventarisatie van Aon is volledig 'ISO(9001)-proof’