Smart Industry vereist groot risicobewustzijn

Door Jan Jans | kennisadviseur Industrie

De Smart Industry biedt kansen. Maar de nog onbekende effecten van nieuwe ICT-technieken, zoals digitale connecties en 'internet of things' , plaatsen vooral veiligheids- en aansprakelijkheidsvraagstukken opeens in een ander daglicht. Ook calamiteiten in Smart Industry-ketens brengen nieuwe risico’s met zich mee. Volgens Jan Jans, kennisadviseur Industrie van Aon, is het voor ondernemers cruciaal om grip te krijgen op bestaande en nieuwe ontwikkelingen en op de effecten ervan op hun bedrijf.

Jan Jans: "Wij vinden de perceptie van ondernemers en medewerkers belangrijk. Daarom checken we bij nieuwe ontwikkelingen hoezeer ondernemers en bedrijven er zelf mee te maken hebben. Of in hoeverre ze denken ermee te maken te krijgen. Mensen zijn doorgaans positief ingesteld, waardoor ze vaak denken 'dat het zo’n vaart niet zal lopen'. Ook het wegwuiven van de gedachte dat ze iets overkomt, is heel menselijk. En tegelijkertijd een enorme valkuil."

No-tolerance in risicobewustzijn

Volgens Jan doet de menselijke factor in een onderneming er flink toe. "Veel medewerkers in een bedrijf zijn door die houding van 'ons overkomt dat niet' weinig risicobewust. Soms hebben ze simpelweg zelfs lak aan veiligheidsvoorschriften. Wat mij betreft is een no-tolerancebeleid een echte must in elk bedrijf."

Ogen en oren op de werkvloer

Risicobewuste werknemers zijn waardevol, vindt Jans. "Het zijn de ogen en oren op de werkvloer. Cruciaal is, dat de leiding in een bedrijf dat beseft en waarde hecht aan hun inschatting. Erg belangrijk, zo merkte ik onlangs weer tijdens een bijeenkomst met bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie. Het waren allemaal ondernemers die recent een calamiteit achter de rug hadden. Opvallende overeenkomst was dat de meeste bedrijven de calamiteit wellicht hadden kunnen voorkomen als signalen van de werkvloer beter waren opgepakt."

"De gedachte 'dat overkomt mij niet' is heel menselijk. En tegelijkertijd een immens diepe valkuil"

Nasleep calamiteit is enorm 

Tijdens deze en andere bijeenkomsten viel het Jan op hoezeer een calamiteit er bij ondernemers in hakt. "De meeste ondernemers erkenden dat een verzekering belangrijk is", weet hij. "Maar de emotionele, financiële en organisatorische nasleep is zo enorm, dat geen verzekering daar tegenop kan. Liever voorkomen dan genezen was dan ook het devies van deze ondernemers aan henzelf en hun concullega's." De combinatie van een risico-inventarisatie en de nieuwe High Level Structure ISO (9001) normen is een goed begin voor een preventieve risico-aanpak. "Daarmee heb je zicht op al je risico’s in al je primaire processen."


Wel of geen risico? Doe de check 

De ontwikkelingen in de Smart Industry leiden tot nieuwe percepties rond risico’s en veiligheid. Of bedrijven bestand zijn tegen de risico’s kunnen ondernemers nu zelf ontdekken. Aon heeft daarvoor een check ontwikkeld met stellingen over de risico’s van ketenafhankelijkheid. "Ondernemers krijgen na de check van ons tips om de vinger op de zere plek te leggen", legt Jans uit. "Zo kunnen ze hun bedrijfsvoering of processen waar nodig verbeteren. Daarmee krijgen ze - preventief - grip op de effecten van nieuwe technologie."

Doe de check en vergelijk uw risico-aanpak met die van andere ondernemers in uw sector.