Bedrijfscontinuïteitsplanning

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd ...en uw bedrijf?

Door Jean-Pierre Palmen | Risico adviseur Aon


Heeft u er al eens over nagedacht wat u doet wanneer uw bedrijf door een grote calamiteit wordt getroffen? Veel ondernemers in het MKB hebben hier wel hun gedachten over maar een concreet plan ontbreekt vaak. Er is geen bedrijfscontinuïteitsplan aanwezig. Maar liefst 40% van de bedrijven getroffen door een brand zijn binnen een jaar failliet, ondanks dat zij hiervoor verzekerd waren. Binnen 3 jaar loopt dit percentage op naar 60%. Een bedrijfscontinuïteitsplan verkleint de kans. In deze blog ga ik nader in op het begrip bedrijfscontinuïteitsplan (vanaf nu afgekort BCP) en de misvattingen die hierover bestaan.


Waaruit bestaat een BCP? 

Een BCP is een plan met als doel de gevolgschade van een calamiteit te minimaliseren. Een voorbeeld van een calamiteit is een brand , een overstroming of het wegvallen van de elektriciteit. Vaak wordt een BCP verwisseld met een BHV plan of een calamiteitenplan. Dit is niet terecht! Een calamiteitenplan is gericht op het direct handelen tijdens en na een calamiteit gericht op veilig stellen van mens en middelen en eventueel bestrijden van de calamiteit. Het bevat onder andere een BHV plan en een evacuatie- en communicatieplan. Een BCP is niet gericht op het voorkomen van calamiteiten (preventie) en ook niet op het bestrijden van de calamiteit maar op het minimaliseren van de gevolgschade van een calamiteit, die ontstaat doordat tijd kritische bedrijfsprocessen stil komen te liggen.

In het BCP wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen wanneer zich een calamiteit voordoet. Van een calamiteit is niet alleen maar sprake bij een brand. Uw toeleveranciers of afnemers kunnen ook getroffen worden door een calamiteit. Welke impact heeft dat op uw bedrijf? Het BCP beschrijft wie er betrokken is tijdens de crisis en welke taken en verantwoordelijkheden de betrokkenen hebben.


72% MKB heeft geen bedrijfscontinuïteitsplan

Uit onderzoek van TNS NIPO (uit 2012 weliswaar) blijkt dat 72% van het MKB geen BCP heeft. Wat is voor de kleine groep die het wel heeft een aanleiding geweest om een BCP op te stellen? 

  • Eis van een belangrijke afnemer
  • Verminderen van de ketenaansprakelijkheid
  • Ervaring met een (bijna) calamiteit
  • Ambitie om met value added resellers te werken

"Als klein bedrijf heb ik een BCP toch helemaal niet nodig…"

Veel kleine bedrijven geven aan dat zij een BCP dit niet nodig hebben. Maar juist de onderkant van het MKB is afhankelijk van een beperkt aantal toeleveranciers en wellicht afhankelijkheid van enkele klanten of van een specifieke machine. Op het gebied van preventie (als onderdeel van risicomanagement) is men wel bereid om geld en tijd te investeren. Hiermee wordt echter alleen de kans op een calamiteit verkleind. Een scenario hoe te handelen na een calamiteit om de gevolgschade te beperken zou een logische vervolgstap zijn.


Hoe moet ik beginnen?

Een BCP is niet een allesomvattend plan voor alle calamiteiten, het zijn vaak meerdere plannen. Bekijk eens binnen uw organisatie wat de belangrijkste processen zijn en welke mensen en middelen hier onderdeel van uitmaken. Welke bedreigingen kunnen zich voordoen? Betrek hierbij enkele key personen binnen uw organisatie en bekijk het vanuit meerdere invalshoeken. Een brand bij u (of bij een belangrijke toeleverancier) zal veelal een belangrijke bedreiging vormen voor enkele processen.

Een BCP is de ultieme vorm maar u kunt klein beginnen. Maak op een tweetal A4-tjes een actieplan. Aken en Keulen zijn immers niet in één dag gebouwd. Snel reageren na een calamiteit is van levensbelang. Als u dan nog moet gaan nadenken hoe te handelen is het veelal te laat. Uw actieplan kan de basis zijn voor een volwaardig BCP. Wij kunnen u hierbij helpen. Nog belangrijker is het actualiseren van dit document. Uw bedrijf verandert continue en het plan moet daarmee ook actueel blijven. Voorkom dat u het plan bij een calamiteit moet afstoffen!

Wilt u meer weten over een bedrijfscontinuïteitsplanning voor uw organisatie? Onze adviseurs helpen u graag verder.