Investering in arbeidsveiligheid betaalt zich terug

Werken in de horeca is fysiek zwaar, onregelmatig en hectisch. Als hoteleigenaar investeert u daarom in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De Arbowet biedt u een goede leidraad, uw bedrijfscultuur en managementstijl bepaalt het succes. De naleving van uw verplichtingen vraagt om aandacht van u én uw personeel. Zeker wanneer u veel met flexwerkers en tijdelijke krachten werkt. Aon helpt u graag de arbeidsveiligheid binnen uw hotel inzichtelijk te maken.Arbeidsveiligheid is meer dan alleen Arbo-verplichtingen

Arbeidsveiligheid is vanuit wet- en regelgeving een belangrijk thema binnen de horeca. De Arbowet biedt een goed kader om de veiligheid voor uw werknemers binnen uw bedrijf te toetsen. Met onze specifieke services rondom arbeidsveiligheid maken we het u makkelijk en bespaart u tijd. 

Denk hierbij aan:

  • Risico-inventarisatie en impactbepaling
  • Preventie- en verzekeringsadvies
  • Advies over duurzame inzetbaarheid en arbeidsvitaliteit
  • Handige app voor incidentenregistratie
  • In kaart brengen van verzuimkosten in verschillende scenario’s

Zo creëren we samen ruimte voor u om te ondernemen. Wilt u de arbeidsveiligheid in uw hotel inzichtelijk hebben en verbeteren? Neem contact op met onze adviseurs.

Veel voorkomende situaties uit de praktijk

Hoe is het dan slecht gesteld met de arbeidsveiligheid binnen hotels? Uit verzuimcijfers blijkt dat veelvoorkomende situaties vaak dezelfde oorzaken hebben. We zetten enkele praktijkervaringen van onze klanten op een rij. Herkent u deze situaties?

  • Het ontbreekt u aan tijd om flexwerkers en tijdelijke krachten tijdig en voldoende in te werken en te trainen.
  • Door de hoge werkdruk en hectiek op piekmomenten raken uw medewerkers vermoeid en hun aandacht verslapt. Juist op die momenten ontstaan kleine of grotere ongelukken.
  • Medewerkers hebben psychische klachten door hoge werkdruk of gebrek aan ondersteuning van het management.
  • De afwezigheid van een zieke of arbeidsongeschikte collega leidt tot extra werkdruk bij de overige medewerkers, omdat tijdelijk vervangend personeel lastig te vinden is.

Drie tips om uw werknemers veilig en gezond te laten werken

Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers veilig en gezond werken net zo belangrijk vinden als u?

1. Zorg voor kennis en bewustwording
Breng de risico’s op bedrijfsniveau in kaart via een risico-inventarisatie –en evaluatie (RI&E) en leg risico beperkende maatregelen vast.
Betrek medewerkers van verschillende afdelingen bij de inventarisatie. U creëert dan direct draagvlak binnen uw bedrijf.
Leg duidelijk de do’s en dont’s vast en bespreek deze met uw werknemers.

2. Ontwikkel een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur
Werk als leidinggevende aan een positieve cultuur en geef het goede voorbeeld. Ga niet lichtzinnig om met veilig en gezond werken. Let dus goed op 'plagerijen en stoerdoenerij'. Beloon gewenst gedrag door dit expliciet te benoemen en zet veilig en gezond werken als vast onderdeel op de agenda voor werkoverleg.

3. Zorg voor voldoende tijd en middelen
Tijd en middelen zijn belangrijke voorwaarden om daadwerkelijk veilig en gezond te werken. Zorg dat de maatregelen helder zijn en eventueel benodigde hulpmiddelen beschikbaar zijn. Veiligheid sneuvelt als eerste in geval van haast en stress.een zieke of arbeidsongeschikte collega leidt tot extra werkdruk bij de overige medewerkers, omdat tijdelijk vervangend personeel lastig te vinden is.