Maak het verschil met goed verzuimbeleid

Verzuim is een belangrijke indicatie van hoe het staat met de veiligheid binnen uw bedrijf en de gezond van uw werknemers. Hoe gemotiveerd en betrokken is uw personeel? Weinig verzuim komt uw serviceverlening ten goede. Goed verzuimbeleid maakt daarom het verschil. U maakt van dit risico een kans en blijft de concurrentie voor.

De financiële gevolgen van verzuim kunnen groot zijn

Gemiddeld bestaan de totale kosten voor een hotel voor 40% uit personeelskosten. U heeft er dus veel baat bij om verzuim te beperken. Wanneer uw werknemers gezond en met plezier hun werk doen, voorkomt u verstoringen in uw bedrijfsvoering en extra personeelskosten.

Gezond en veilig werken

Zorg dat uw medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Wanneer er dan toch iemand uitvalt, is het zaak verzuim goed op te volgen en te begeleiden. Dat doet u door duidelijke afspraken te maken en procedures op te volgen. Zorg voor goede registratie en begeleiding van zieke of arbeidsongeschikte collega’s. Probeer altijd te achterhalen wat terugkerende oorzaken van verzuim zijn, zodat u dit in de toekomst te voorkomen.

De risico’s voor u als werkgever

Preventie is altijd de eerste prioriteit. Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Onderaan de streep verdient goed preventiebeleid zichzelf ook snel terug. Wanneer u toch met hoge kosten te maken krijgt, zijn er goede verzekeringsoplossingen op maat waarop u kunt terugvallen.

Drie tips om verzuim te voorkomen en te verminderen:

  • Zorg dat uw verzuimprotocol duidelijk is bij medewerkers en leidinggevenden
  • Laat uw leidinggevenden trainingen volgen op het gebied van verzuim
  • Wees er op tijd bij! Herken de eerste signalen van dreigend verzuim

We helpen u graag

Onze adviseurs helpen u graag de kosten van verzuim voor te berekenen. Een verzuimcalculatie bevat de volgende kostenposten:

  • Loondoorbetaling bij verzuim / arbeidsongeschiktheid
  • Extra personeelskosten voor tijdelijke vervanging
  • Werkgeversaansprakelijkheid bij blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
  • Kosten voor verzuimregistratie, opvolging en begeleiding

Met inzicht in deze kosten en de verschillende scenario’s maakt u een afgewogen keuze over de vervolgstappen. We nemen u de zorgen uit handen door risicobeheersing overzichtelijk en gemakkelijk te maken. Daarmee creëren we samen ruimte voor u om te ondernemen.