Alles-in-één service: totaaloplossing voor hotels

Om het maximale uit uw hotel te halen wilt u kunnen rekenen op een adviseur die u werk en zorgen uit handen neemt. U wilt dat uw onderneming te allen tijde door blijft draaien. Want stilstand, door schade of verzuim, is achteruitgang.

Met de Meeùs alles-in-één service bieden wij u een totaaloplossing. U bent goed verzekerd met onze allrisk verzekering waarmee u alle risico's dekt van uw hotel. Daarnaast kiest u het servicepakket dat bij u past, zodat u uw risico’s verkleint en beheersbaar houdt.

Dit levert de Alles-in-één service u op:

 • Een brede allrisk dekking specifiek afgestemd op hotelspecifieke risico's
 • Keuze uit drie verschillende servicepakketten passend bij uw wensen en behoeften
 • Extra ondersteunende services op het gebied van veiligheid, personeel en online

Stap 1: U kiest voor goed verzekerd

De basis van onze alles-in-één service is een zeer uitgebreide allrisk polis, waarmee u als hotelondernemer goed verzekerd bent. U vindt hieronder de belangrijkste voorwaarden en de grootste voordelen voor u als hotelier. 

Belangrijkste voorwaarden van de allrisk polis

De allrisk polis heeft dekkingen voor specifieke risico’s voor hotels. Enkele voorbeelden van belangrijke dekkingen zijn:

 • Alles tot op 300 meter rondom de locatie
 • Machines, voorraad, ICT-systemen, voorraad, meubilair
 • Bedrijfsschade als gevolg van legionella, schimmels, bedwants, virus en ongedierte
 • Bedrijfsschade door het uitvallen van ICT-systemen vanwege cybercrime of storingen
 • Bedrijfsschade als gevolg van toeleveranciers

Voordelen van de allrisk polis voor u als ondernemer

 • Uitgebreide locatie- en aansprakelijkheidsdekking
  Zekerheid dat alles op en rondom de locatie verzekerd is
 • Hotelspecifiek
  Zekerheid dat hotelspecifieke risico’s niet uitgesloten zijn
 • Ruime activiteitenomschrijving
  Zekerheid dat nieuwe initiatieven niet uitgesloten zijn 
 • Extra ondernemersruimte
  Zekerheid dat nieuwe investeringen en bouwrisico’s niet uitgesloten zijn 
 • Scherpe premie, geen dubbele dekkingen en ketenvoordeel

Wilt u meer weten over deze hotel specifieke allrisk polis? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Stap 2: U kiest het servicepakket dat bij u past

De alles-in-één service combineert standaard de allrisk verzekering met het Basis Servicepakket. Wilt u meer inzicht in de risico’s, dan adviseren wij u het Risico Servicepakket. Wilt u ook ondersteuning bij risicobeheersing, kies dan voor het Preventie Servicepakket.

Basis Servicepakket

Het Basis Servicepakket maakt standaard onderdeel uit van de alles-in-één service. Met dit pakket bent u verzekerd van goed advies over uw verzekeringen. We houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via alerts. En in het geval van schade kunt u rekenen op onze schadebehandelaars en op onze calamiteitendesk.

Uw voordelen

 • Calamiteitendesk (24/7)
 • Agendering en alerts
 • Flexibele contractperiode

Risico Servicepakket

Met dit pakket breidt u de standaard basis services uit met een hotelspecifieke risicoscan inclusief beperkte impact analyse. Hiermee maken wij voor u helder welke verzekerbare risico’s uw aandacht verdienen. Ook maken we op basis van de risicoscan een nieuwe marktanalyse voor uw verzekeringsportefeuille.

Uw voordelen

 • Alle voordelen van de Basis Servicepakket
 • Vaste contactpersoon voor uw vragen omtrent uw risico's
 • Risicoscan met impactanalyse
 • Marktanalyse op aanvraag

Preventie Servicepakket

Met dit pakket gaan we nog een stap verder en bieden we u naast de risicoscan ook hotelspecifieke preventieservices op het gebied van veiligheid, personeel en online. Zo houden we uw risico's beheersbaar. Hiernaast bieden we op uw verzoek een schadeclaimservice.

Uw voordelen

 • Alle voordelen van zowel de Basis als de Risico Servicepakketten
 • Preventieservice voor ziekteverzuim, online veiligheid en brandveiligheid
 • Schadeclaimservice