Hoe brandveilig is uw hotel?

Brandveiligheid is niet te onderschatten voor u als hoteleigenaar. Om ervoor te zorgen dat uw gasten veilig zijn in uw hotel, wilt u dat uw accommodatie aan alle gestelde regels en voorwaarden voldoet. Preventie, administratie en naleving op orde brengen en houden wordt steeds complexer. Ook kost het u als verantwoordelijke veel aandacht en tijd. Aon kan u helpen met de verplichte brandveiligheid inspecties, zodat u meer tijd overhoudt voor uw gasten en de bedrijfsvoering van uw hotel.

Dit leveren onze diensten u op:

  • Zekerheid van tijdige brandveiligheid inspecties
  • Advies en heldere prioriteiten met direct uitvoerbare maatregelen
  • Direct ondersteuning door gespecialiseerde service partners
  • Verhoogde bedrijfszekerheid

Voorkom boetes, imagoschade of sluiting

Het is voor u belangrijk dat u uw zaken op het gebied van brandveiligheid in orde heeft. Als inspecties en onderhoud niet op tijd plaatsvinden, betekent dit een verhoogde kans op brand en ongelukken. Ontstaat er brand, dan kan dit naast het welzijn van uw gasten ook andere gevolgen meebrengen. Denk aan schadeclaims, reputatieschade of tijdelijke of zelfs permanente sluiting. Een negatief inspectierapport kan ook al leiden tot sluiting, of anders tot een waarschuwing of een bestuurlijke boete.

Inspectie en advies met Aon

50% van alle branden ontstaat door kortsluiting. Met onze inspectieservice zorgen wij samen met onze service partners voor de regelmatige controle van de elektrische installaties op potentiële gebreken. Voordeel is dat de controle onafhankelijk uitgevoerd wordt. Daarnaast is er de zekerheid dat het inspectierapport, met concrete adviezen en oplossingen, geaccepteerd wordt door de Nederlandse verzekeraars.