Rechtsbijstand voor huisartsen

Een verkeerde of te late diagnose kan leiden tot een tuchtzaak. Een huisarts krijgt hier gemiddeld één keer in zijn lange loopbaan mee te maken. Dat lijkt niet veel, maar zo’n slopend proces heeft een behoorlijke impact: op jezelf en op jouw imago als integer handelend huisarts. De rechtsbijstand geeft niet alleen dekking bij tuchtrecht, maar ook bij geschillen met opdrachtgevers en leveranciers. Met een rechtsbijstandsverzekering van Aon zorg jij ervoor dat je goede professionele, juridische bijstand tot je beschikking hebt.

Laat je adviseren over rechtsbijstand!

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten voor juridische bijstand. Er zijn zelfs rechtsbijstandverzekeringen verkrijgbaar waar je jouw eigen advocaat kan kiezen ('vrije advocaatkeuze'). Want als er iets gebeurt, wil je ongetwijfeld verzekerd zijn van een optimale verdediging. Je kunt bij onze onafhankelijke adviseurs terecht voor advies over een goede rechtsbijstandsverzekering.

Denk ook aan beroepsaansprakelijkheid

Vaak lopen rechtsbijstand en aansprakelijkheid in elkaar over: je kunt aansprakelijk worden gesteld en daarnaast ook tuchtrechtelijk worden aangesproken. Bij ons kun je ook terecht voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering kent een dekking voor schade aan zaken en personen en schade die gevolgen heeft voor iemands inkomen of vermogen.