Tips voor toetreden tot een praktijk

Toetreden tot een bestaande huisartsenpraktijk is een grote stap. Je wordt als (mede-)eigenaar verantwoordelijk voor al het medisch handelen en voor de medewerkers. Verdiep je voordat je gaat toetreden hoe de zaken geregeld zijn. Want vanaf dat moment draag je de verantwoordelijkheid voor alle afspraken die al in het verleden gemaakt zijn.

Onze ervaren specialisten helpen je graag met de toetreding, zodat jij goed voorbereid bij een huisartsenpraktijk aan de slag kunt gaan.

Aon helpt jou met de volgende zaken:

  • Controle of aan alle risico’s is gedacht met de huidige verzekeringen
  • Aanpassen van jouw verzekeringen aan de nieuwe situatie
  • Regelen van verzekeringen voor de praktijk of actualiseren van bestaande verzekeringen

Wat betekent toetreden?

Wanneer je toetreedt tot een bestaande praktijk is er meestal al veel geregeld. Bestaande afspraken kun je niet zo maar aanpassen, alleen in overleg met de andere praktijkhouders. Daarom is het handig om vooraf na te gaan hoe zaken geregeld zijn. Je bent als mede-eigenaar immers medeverantwoordelijk voor de praktijkvoering.

Aansprakelijkheidsrisico

Dragen alle huisartsen samen het aansprakelijkheidsrisico voor de praktijk? Dan is het goed te controleren of de verzekeringen ook op naam van de praktijk staan. Vraag altijd een kopie van het maatschapscontract op en neem goed kennis van de inhoud voordat je je handtekening zet.

Aanpassen AOV

Wanneer je start binnen een praktijk dien je sowieso je lopende AOV aan te passen. Je krijgt vaak te maken met een maatschapscontract. Daarin is vastgelegd wat er binnen de praktijk is geregeld als een van de maten (huisartsen) arbeidsongeschikt raakt. Hier dien je jouw eventueel al lopende AOV op aan te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het winstaandeel waar je, ondanks je arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) recht op blijft houden.

Tips voor jou als nieuwe praktijkhouder

Je moet een hoop zaken regelen als je toetreedt tot een huisartsenpraktijk. Wij hebben voor jou vijf handige tips op een rij gezet:

  1. Kijk of de huidige regelingen goed bij je passen. Sluiten ze aan bij jouw wensen en belangen? Ga na of er een mogelijkheid is om ongewenste zaken te wijzigen.
  2. Zijn er specifieke arbeidsovereenkomsten afgesloten met werknemers? Vraag kopieën van de contracten op.
  3. Welke verzekeringspolissen lopen er binnen de praktijk? Ga na of deze of jouw eigen verzekeringen dienen te worden aangepast met jouw komst? Vraag kopieën van de lopende polissen op.
  4. Wat gebeurt er met werknemers die ziek worden of arbeidsongeschikt raken? Ga na wat er is geregeld voor het WGA-hiaat voor werknemers.
  5. Zijn er verzekeringen die, bewust of onbewust, niet afgesloten zijn? Controleer of jij het eens bent met de risico’s die je zelf draagt en die verzekerd zijn.