Ben jij al WKKGZ-proof?

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de WKKGZ, de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg. Op dit moment melden patiënten hun klachten bij hun zorgverlener. Als hun klacht met deze interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid wordt behandeld, rest hun alleen nog de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen. De gang naar de rechter is voor veel mensen een te hoge drempel.

De WKKGZ heeft als doel patiënten (bij geschillen) een sterkere rechtspositie te geven tegenover zorgverzekeraars en zorgverleners.

Advies over WKKGZ

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg. Wilt u meer informatie of advies over WKKGZ, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Wat is de WKKZG?
WKKGZ: wat betekent dit voor jou?
Geschillencommissie voor de LHV

Veelgestelde vragen

  • De WKKGZ biedt patiënten een laagdrempelige manier om klachten in te dienen. Iedere zorgverlener dient daarom vanaf januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie, waar een cliënt terecht kan met zijn of haar klacht. De geschillencommissie beoordeelt of deze klacht gegrond is. Bij onjuiste adviezen en/of (medische) fouten doet de commissie een bindende uitspraak met daarin een mogelijke eis tot schadevergoeding (maximaal € 25.000).

  • De WKKGZ biedt patiënten een laagdrempelige manier om klachten in te dienen. Iedere zorgverlener dient daarom vanaf januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie, waar een cliënt terecht kan met zijn of haar klacht. De geschillencommissie beoordeelt of deze klacht gegrond is. Bij onjuiste adviezen en/of (medische) fouten doet de commissie een bindende uitspraak met daarin een mogelijke eis tot schadevergoeding (maximaal € 25.000).

    De WKKGZ eist veel van jou als praktijkhouder of zelfstandig waarnemer. Je krijgt er een aantal verplichtingen bij en je kunt vanaf januari via de erkende geschillencommissie aansprakelijk gesteld worden. Bovendien worden de kosten van de geschillencommissie ook aan jou doorbelast. Daarom is het verstandig om je vroegtijdig te laten informeren over de dekking van jouw lopende verzekeringen.

  • De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Aon is volledig WKKGZ-proof. De LHV heeft ook een geschillencommissie (SKGE). Als je lid bent van de LHV en aangemeld bent bij de geschillencommissie van de LHV, zijn de kosten voor de geschillenregeling gedekt (max. 2 keer).