Schadeverzekering of sommenverzekering?

Wanneer je een AOV afsluit, kun je kiezen uit twee soorten verzekeringen: de sommenverzekering of de schadeverzekering. Wij leggen het verschil uit tussen deze twee vormen. Ook geven we aan waarmee je rekening moet houden bij het maken van je keuze.

Aon adviseert!

Heb je nog vragen over de schade- of sommenverzekering, of wil je advies over het afsluiten van een AOV? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de werkelijke schade die je lijdt. De verzekeraar toetst daarom jouw inkomen vooraf en tijdens de looptijd van de verzekering. Maar ook op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Men zal dan toetsen wat je daadwerkelijke inkomen was. Er kan dan een correctie op de uitkering plaatsvinden. De premie van een schadeverzekering zal daarom lager liggen.

Sommenverzekering

Bij een sommenverzekering keert de verzekeraar uit op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. De werkelijke schade heeft dus geen invloed op de daadwerkelijke uitkering. Jouw inkomen hoeft daarom niet getoetst te worden. Een sommenverzekering biedt meer zekerheid over de uitkering dan een schadeverzekering. De premie van een sommenverzekering zal daarom hoger liggen.