Advies in de voorbereidingsfase

U heeft het contract voor een mooie opdracht binnengehaald en bent druk met de voorbereidingen. Om vertraging in het werk zo veel mogelijk te voorkomen, maakt u nu al een inschatting van de risico’s die een tijdige oplevering in de weg kunnen staan. Onze adviseurs helpen u graag om deze risico’s te beheersen en/of te beperken zodat u met vertrouwen aan de slag kunt gaan.

We helpen u met:

  • Risico-inventarisatie bouwplaats
  • Risk Control
  • Advies over garantiestellingen

Onze dienstverlening tijdens deze fase

We staan u graag bij gedurende het gehele bouwproces. Hoe eerder u ons aansluit, hoe beter wij u kunnen helpen uw risico’s te beperken en schade te voorkomen.

Voorkom schade met Risk Control

U kent de schades die grote impact hebben, zoals heischade aan belendende omgeving of asbest bij sloopwerkzaamheden. Maar hoe gaat u ermee om wanneer zich schade voordoet? Met Risk Control maakt u risico’s inzichtelijk en neemt u al vooraf beslissingen over wat u doet wanneer er toch schade ontstaat. Dat geeft rust, zekerheid en het werk wordt minder lang onderbroken.

U kunt in deze fase bij ons terecht voor:

  • Risk Control
  • Advies over het verhalen van brandschade
  • Handige adviesteksten voor het contracteren van onderaannemers (bijv. voor sloop- en asbestwerkzaamheden)

Kwaliteit van bouwterrein

Wat is de kwaliteit van het bouwterrein waar u aan het werk gaat? Hier wilt u vooraf duidelijkheid over hebben. Liggen er kabels en leidingen in de grond waar u rekening mee moet houden bij graafwerkzaamheden? Of loopt u het risico op milieuschade?

We ondersteunen u graag met de volgende diensten:

  • Ondersteuning bij plan van aanpak over de ondergrond
  • Begeleiden van bouwplaatsinspectie
  • Advies over kabels- en leidingenonderzoek (en de WION)

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases