Advies in de opleveringsfase

Wanneer het werk opgeleverd is, zijn er nog steeds zaken die u moet regelen. Wellicht heeft u een meerjarig onderhoudscontract afgesloten bij het werk dat u heeft opgeleverd. Of er gelden garanties op het opgeleverde werk. Om het werk zo goed mogelijk af te ronden, helpen wij u ook in deze fase graag met al uw mogelijke vragen.

We helpen u met:

  • Inzicht in risico’s tijdens meerjarig onderhoud
  • Advies over garanties en garantieverzekeringen
  • Verzekeringsadvies CAR en AVB

Meerjarig Onderhoud

Ook na het werk kan schade ontstaan waarvoor u aansprakelijk bent. Tijdens de verzekerde onderhoudstermijn kunt u rekenen op de dekking van uw constructieverzekering. Het is goed vooraf inzichtelijk te hebben wat er gebeurt met schades nadat deze onderhoudstermijn is verstreken. In hoeverre bent u dan nog verantwoordelijk vanuit de plichten van uw onderhoudscontract? En kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering?

We adviseren u in deze fase graag over:

  • Abakening van verantwoordelijkheid voor inspectie of onderhoud
  • Beperken van aansprakelijkheid in geval van advies
  • Aansluiting zoeken bij dekking AVB/CAR

Garanties

In een aannemingsovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals de UAV. Hierin is contractueel vastgelegd in hoeverre u aansprakelijk bent voor (het herstellen van) gebreken, meestal in afwijking van wat er wettelijk is vastgelegd. De meeste huizen worden gebouwd met het modelcontract koop-/aannemingsovereenkomst onder garantie van bijv. SWK, Woningborg of Bouwgarant. Wat gebeurt er wanneer de garantieverstrekker de garantie niet nakomt? Of als er onduidelijkheid ontstaat over de grenzen van garanties en het cumulatierisico van garanties.

U kunt bij ons terecht voor advies over:

  • Verplichte opname van een garantieverzekering
  • De grenzen van de garanties

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases

Contractfase

Dit doen wij voor u »

Voorbereidingsfase

Dit doen wij voor u »