Advies in de contractfase

Voordat u een opdracht aanneemt, maakt u de afweging over de risico’s die het werk met zich meebrengt. Hoeveel risico wilt en kunt u zelf dragen? En welke risico’s dekt u af met een verzekering? Maar er zijn meer manieren om schade te voorkomen en de financiële gevolgen ervan te beperken. Onze adviseurs ondersteunen u graag tijdens het gehele acquisitietraject. Zo zorgen we er samen voor dat u goed geïnformeerd uw handtekening zet.

We helpen u met:

 • Volledige acquisitie-ondersteuning
 • Maximeren en overdragen aansprakelijkheid
 • Preventieadvies en verzekeringscheck

Onze dienstverlening tijdens deze fase

We staan u graag bij gedurende het gehele bouwproces. Hoe eerder u ons aansluit, hoe beter wij u kunnen helpen uw risico’s te beperken en schade te voorkomen.

Besteksbeoordeling

Voordat u de handtekening op papier zet, bestudeert u het bestek en de tekeningen. U ziet met welke risico’s u rekening moet houden. De verzekeringsparagraaf geeft u informatie over de verzekeringseisen van uw opdrachtgever.

We helpen u graag te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek.

 • Beoordeling verzekeringsparagraaf in het bestek
 • Bespreken verzekeringseisen met opdrachtgever en verzekeraar
 • Verzekerbare risico's verzekeren

Ontwerp en contractmodellen

De verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt steeds vaker bij de uitvoerende aannemer. Dus ook de risico’s die hiermee verbonden zijn. Wie waarvoor aansprakelijk is, hangt voor een groot deel af van het contractmodel dat van toepassing is. Onze adviseurs helpen u graag vooraf uw risico’s te beoordelen en te voorkomen. We zorgen dat uw risico’s vooraf duidelijk zijn, verzekerd of niet.

We ondersteunen u graag met:

 • Beoordeling van het ontwerprisico
 • Verleggen van het risico naar de externe adviseur en maximeren van uw aansprakelijkheid
 • Afsluiten van een ontwerpverzekering

Ketenafhankelijkheid

De afhankelijkheid in de bouwketen wordt steeds groter. Het wordt bij schade daarom steeds lastiger om te bepalen waar het fout is gegaan en bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer het werk niet op tijd kan worden opgeleverd? Zijn er boeteclausules van toepassing? Wie is er aansprakelijk voor de kosten?

We adviseren u graag in deze fase al over de volgende onderwerpen:

 • Maximering aansprakelijkheid (bijvoorbeeld tot verzekerde som AVB)
 • Verzekeringscheck voor dat u contract tekent
 • Afspraken maken over beveiliging van het pand en terrein

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases

Voorbereidingsfase

Dit doen wij voor u »

Opleveringsfase

Dit doen wij voor u »