Adviesteksten voor hoofdaannemer

Bij de Bouwend Nederland CAR-verzekeraars zijn onderaannemers pas meeverzekerd na uw toestemming. Deze 'slimme toegangsmaatregel' beschermt u tegen ongewenst meeliften van onderaannemers op de dekking van u als hoofdaannemer. Het is één van de belangrijkste factoren waardoor zowel de dekking als de premie van de Bouwend Nederland CAR-polis concurrerend blijft. De clausule is dus een uitstekend middel om de schadelast te beheersen. Vooral als dit wordt gecombineerd met adequate contractteksten in onderaannemingsovereenkomsten. Aon biedt u concepten aan van contractteksten voor de constructieverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de werkmaterieelverzekering.

Waarom is deze clausule voor u van belang?

  • Blijf aan het stuur
    Het is belangrijk dat u als verzekerde aannemer aan het stuur blijft van uw polis. Onze schadebehandelaars blijven u ondersteunen tijdens dit proces. Tenslotte is een korte toegangsmededeling na een schade voldoende om de polis weer geheel terug te brengen in de huidige situatie.

  • Verzekerd van noodzakelijke risicobescherming
    In de schadepraktijk blijft u verzekerd van de noodzakelijke risicobescherming. Met deze constructie verliest u geen enkel recht, maar krijgt u een extra instrument ter bescherming van uw polis tegen ongewenst gebruik door derden. Daarmee bent u nog beter in staat zelf de regie te houden over de beheersing van uw schadelast, en daarmee over uw toekomstige dekking en premie.

  • Zorg dat u toestemming kunt weigeren
    De schaderegelingspraktijk wijst uit dat u als verzekeringsnemer vaak niet kunt weigeren onderaannemers mee te verzekeren. Dat ligt aan de contractuele bepalingen in de relatie opdrachtgever/aannemer of aannemer/aannemer, bijvoorbeeld doordat in bestekken is bepaald dat de aannemer de onderaannemer moet meeverzekeren op de CAR-polis. U kunt onze adviesteksten hanteren in onderaannemingsovereenkomsten.

Download uw adviesteksten

Aon heeft voor u concepten van contractteksten ontwikkeld. Download uw adviesteksten voor de constructieverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de werkmaterieelverzekering.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op. Onze adviseurs staan voor u klaar!