Samenwerkingsverbanden

Om passend onderwijs te kunnen realiseren, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Er zijn in het primair onderwijs 77 samenwerkingsverbanden en in het voortgezet onderwijs zijn dat er 75.

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband leggen in een ondersteuningsplan vast op welke wijze voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

In het samenwerkingsverband maken scholen afspraken over bijvoorbeeld:

  • Welke begeleiding wordt in de reguliere scholen geboden?
  • Welke kinderen worden geplaatst in het (voortgezet) speciaal onderwijs?
  • Hoe is de verdeling van de ondersteuningsmiddelen?

Deze zaken nemen risico's met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Veel van de risico's zijn prima verzekerbaar en beschermen de financiële positie van een samenwerkingsverband. De aansprakelijkheidsrisico's waar een samenwerkingsverband mee te maken heeft, kunnen zowel de rechtspersoon als bestuurders privé raken.

Premie
De premies voor deze verzekeringen kunt u onderaan de pagina bij documenten terugvinden.

Lees meer

Belangrijke documenten