Inventarisverzekering

Inventaris en leermiddelen, inclusief computerapparatuur, welke buiten de rijksregeling door verzekerden zijn aangeschaft, aanwezig in de schoolgebouwen, van steen gebouwd met harde dakbedekking.

Verzekerden

 • Verzekeringnemer;
 • Oudercommissie

Verzekerd object

Inventaris en leermiddelen, inclusief computerapparatuur, welke buiten de rijksregeling door verzekerden zijn aangeschaft, aanwezig in de schoolgebouwen, van steen gebouwd met harde dakbedekking.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen, overspanning/inductie;
 • Storm (windsnelheid van ten minste 14m per seconde);
 • Olie, hagel en sneeuw;
 • Water;
 • Het breken van aquaria;
 • Het doorbreken van de geluidsbarriëre;
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties;
 • Afgevallen of uitgestroomde lading;
 • Paarden, vee en huisdieren, voor zover geen eigendom van de verzekerde;
 • Het omvallen van kranen of heistellingen;
 • Het breken van ruiten, schade aan ruiten zelf is niet gedekt;
 • Ongeregeldheden;
 • Kappen en snoeien van bomen;
 • Aardverschuiving, meteoorstenen;
 • Inbraak of poging daartoe, sporen van buitenbraak dienen te worden aangetoond;
 • Overval, beroving en/of afpersing;
 • Aanrijding en aanvaring;
 • Storing in of uitval van koel- of diepvrieskasten respectievelijk diepvrieskisten;
 • Bijtende stoffen.

Uitsluitingen

De verzekering biedt geen dekking bij schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, welke is binnengedrongen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit een gevolg is van een van buitenkomend onheil;
 • Overstroming (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen);
 • Opzet of met goedvinden van verzekerde;
 • Molest;
 • Atoomkernreacties;
 • Aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Ligging

 • Nader, binnen Nederland.

Eigen risico

EUR 500,- per gebeurtenis.

Jaarpremie

2,5 o/oo over het verzekerde bedrag.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten