Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Een doorlopende reisverzekering verzekert u doorlopend tegen de financiële gevolgen van risico's waar u op reis tegenaan loopt. U kunt hierbij denken aan kosten voor hulpverlening en schade door beschadiging of diefstal van bagage. Daarnaast krijgt u (een deel van) de reissom terug wanneer u ook een annuleringsverzekering heeft.

De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages.

Dekkingsgebied

Gehele Wereld.

Verzekerden

  • Verzekeringnemer;
  • Ouder- en medezeggenschapsraad, activiteitencommissie;
  • Leerlingen en hun begeleiders.

Rubrieken en verzekerde bedragen

Personenhulpverlening kostprijs
Telecommunicatiekosten EUR 150,-

Buitengewone kosten

Alleen indien gemaakt door/met toestemming SOS International
extra reis-/vervoerskosten kostprijs
extra verblijfskosten, per verzekerde per dag EUR 100,-
reiskosten ziekenhuisbezoek EUR 250,-
verzendkosten medicijnen e.d. kostprijs
kosten van opsporing, redding of berging kostprijs
schade vakantieverblijf
(alleen als de schade hoger is dan EUR 50,-)
EUR 500,-

Bagage en reisdocumenten

Totaal:
per verzekerde leerling en per begeleider EUR 5.000,-
eigendommen school, medezeggenschapsraad en activiteitencommissie EUR 1.500,-
Waarvan ten hoogste voor:
beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) per polis per reis EUR 1.500,-
telecommunicatieapparatuur EUR 300,-
sieraden en horloges EUR 500,-
per (zonne)bril/set contactlenzen EUR 500,-
opblaasbare boot, zeilplank, kano, fiets, skibox (inclusief aan- en toebehoren) EUR 500,-
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen EUR 500,-
beeld en geluidsdragers EUR 300,-
op schoolreis meegenomen geschenken, per polis per reis EUR 500,-
tijdens de schoolreis aangeschafte voorwerpen EUR 500,-
reisdocumenten kostprijs
eigen risico per polis per verzekerde nihil

Aansprakelijkheid

Combinatie 1
maximum verzekerd bedrag per aanspraak EUR 250.000,-
maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis EUR 500.000,-

(Winter)Sport

Conform Bijzondere Voorwaarden (winter)Sport

Geneeskundige kosten (optioneel)

gemaakt buiten Nederland kostprijs
gemaakt in Nederland EUR 1.000,-
tandheelkundige kosten EUR 350,-

Groeps- en individuele annulering (optioneel)

Optie 1 - verzekerde reissom EUR 10.000,-
Optie 2 - verzekerde reissom EUR 20.000,-
Optie 3 - verzekerde reissom EUR 30.000,-

Ongevallen (optioneel)

Bij overlijden EUR 10.000,-
>Bij algehele blijvende invaliditeit EUR 40.000,-
Zonder helm (mee-)rijden op een motorrijwiel met Cilinderinhoud van 50cc of meer EUR 5.000,-

Rechtsbijstand, Hulp en Huur Vervoermiddel, Extra sportuitrusting, Topdekking, Recreatiedekking en SOS Personal Service zijn niet verzekerd.

Maximum

De aansprakelijkheid van verzekeraar is per gebeurtenis gemaximeerd tot € 2.000.000,-. Indien dit bedrag zou worden overschreden, worden de uitkeringen per persoon naar evenredigheid van de verzekerde bedragen verminderd, tenzij voor aanvang van de reis anders met verzekeraar is overeengekomen.

Eigen risico

Nihil.

per leerling
Primair onderwijs: EUR 0,42
Voortgezet onderwijs: EUR 0,42

Optioneel:

per leerlingverzekerd bedrag
Annulering: EUR 0,05 EUR 10.000,-
EUR 0,10 EUR 20.000,-
EUR 0,15 EUR 30.000,-
Geneeskundige kosten: EUR 0,05
Ongevallen: EUR 0,03

Voor overige activiteiten buitenshuis zoals excursies, sportdagen en open dagen, kunt u een evenementenverzekering afsluiten via Evenementenverzekering.nl.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten