Bedrijfsaansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheidsverzekering is speciaal samengesteld voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze verzekering vergoedt de schade waar uw onderwijsinstelling aansprakelijk voor is. Ook gevolgen van de schade worden vergoed. U kunt hierbij denken aan:

  • Conflicten met ouders, bijvoorbeeld over onjuist schooladvies
  • Claims van uw (voormalige) medewerkers
  • Schade die ontstaan is vóór de ingangsdatum, waarvan u niet op de hoogte bent

Verzekerde bedragen

EUR 5.000.000,- Per aanspraak.
EUR 10.000.000,- Per verzekeringsjaar (overall limitering).
EUR 100.000,- Als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, met een maximum van EUR 200.000,00 per verzekeringsjaar.
EUR 50.000,- Als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor door een stagiair(e) toegebrachte schade m.b.t. het gebruik van motorrijtuigen tijdens stages c.q. leerwerktrajecten met een maximum van EUR 100.000,00 per verzekeringsjaar.
EUR 500.000,- Als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor vermogensschade met een maximum van EUR 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.
EUR 5.000,- Als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag met een maximum van EUR 25.000,00 per verzekeringsjaar tot vergoeding van schade aan eigendommen van werknemers.
EUR 100.000,- Als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada met een maximum van EUR 500.000,00 per verzekeringsjaar.

De belangrijkste vergoedingen

  • Schade die binnen of buiten uw schoolterrein is ontstaan.
  • Schade die veroorzaakt is door een leerling. Wettelijk zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen tot 16 jaar. In de praktijk geeft dit regelmatig problemen. Veroorzaakt een leerling tijdens schoolactiviteiten schade en hebben de ouders hier niets voor geregeld? Dan biedt deze verzekering uitkomst.
  • De kosten om u te verdedigen bij juridische kwesties. Bijvoorbeeld de kosten van een advocaat en het proces.
  • De leerlingen die stages of leerwerktrajecten volgen zijn verzekerd, ook in het buitenland.
  • Wettelijk mogen niet alle leerkrachten medische hulp bieden. Van leerkrachten die dat wél mogen, vraagt men steeds vaker medische hulp. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd toedienen van medicijnen. Gevolgen vanwege onjuiste hulp worden vergoed.
  • Gaan uw leerlingen op excursie naar het buitenland? Of ondernemen ze een educatieve reis? Onderwijsinstellingen in Nederland hebben wereldwijde dekking (exclusief Verenigde Staten en Canada).

Optie I

Eigen risico per aanspraak

EUR 500,00 per aanspraak voor elke schade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zuivere vermogensschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor schade in verband met stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Jaarpremie

EUR 2,50 per leerling per jaar. (De minimumpremie bedraagt EUR 750,- per jaar.)

Optie II

Eigen risico per aanspraak

EUR 100,00 per aanspraak voor elke schade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zuivere vermogensschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade ondergeschikten
EUR 5.000,00 per aanspraak voor schade in verband met stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Jaarpremie

EUR 2,90 per leerling per jaar. (De minimumpremie bedraagt EUR 750,- per jaar.)

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten