Over VOS/ABB en Aon

VOS/ABB in kort bestek

  • VOS/ABB is de vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
  • VOS/ABB is een van de grootste belangenbehartigers in het onderwijs, met circa 2.700 aangesloten scholen met in totaal ongeveer 800.000 leerlingen.
  • VOS/ABB biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het primair en voortgezet onderwijs, waarmee het bestuur en het management te maken heeft. Voorbeelden zijn arbeidsvoorwaarden, bestuurlijke organisatie, medezeggenschap, onderwijskundige en juridische zaken, financiën, ICT, huisvesting en identiteitsvorming.
  • VOS/ABB houdt met wekelijkse e-mailnieuwsbrieven, het maandblad Over Onderwijs, brochures en een eigen website - met snelle berichtgeving, gedegen vakinformatie en online forums - haar leden voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • VOS/ABB is een vereniging van leden: zij bepalen het beleid. De speciale ledencommissies wordt over uiteenlopende zaken geraadpleegd. In regiobijeenkomsten kunnen leden elkaar ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Rol van Aon Verzekeringen

VOS/ABB heeft inzicht in de wensen van de branche ten aanzien van verzekeringen. Op basis hiervan koopt Aon Verzekeringen collectief een verzekeringspakket in bij de verzekeraar met het beste aanbod. Door de sterke onderhandelingspositie kunnen bovendien goede afspraken worden gemaakt over de dekking, service en prijs. U profiteert daarvan.

One Underwriting is het volmachtbedrijf van Aon Nederland.
Lees meer over de samenwerking.

Rol van VNG Verzekeringen

VNG Verzekeringen treedt op als intermediair voor gemeenten, andere decentrale overheden en overheidsorganisaties. In samenwerking met Aon verzekeringen bieden zij aan de leden van VOS/ABB het complete scholenpakket aan.

Contact opnemen met een adviseur