Bedrijfsautoverzekering

Als uw werknemers rijden in bedrijfsmatige personen- en bestelauto’s, moet u voor deze auto’s een verzekering afsluiten.

Met de bedrijfsautoverzekering van Sociaal Werk Nederland en Aon kunt u zich zowel indekken tegen wettelijke aansprakelijkheid als cascoschade. U kunt kiezen voor een beperkte of uitgebreide cascoverzekering.

DekkingBedrag
Wettelijke aansprakelijkheid materiële schade: € 2.500.000,- per aanspraak
Wettelijke aansprakelijkheid personenschade: € 6.100.000,- per aanspraak
Cascoschade: Maximaal de nieuwwaarde van de auto

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Dekt schade van derden, veroorzaakt met/door het motorrijtuig.

Beperkt casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van:

  • Brand
  • Diefstal
  • Storm
  • Aanrijding met wilde dieren
  • Ook ruitschade wordt met beperkt casco gedekt

Uitgebreid casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van al het van buitenkomend onheil.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt een offerte voor deze verzekeringen aanvragen door middel van de aanvraagformulieren

Belangrijke documenten