Extra kosten

Met de extra kostenverzekering bent u ervan verzekerd dat u uw werkzaamheden na een calamiteit hoe dan ook kunt voortzetten. U ontvangt een vergoeding voor de extra kosten die u maakt om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan de huur van een (tijdelijk) pand elders of vervangende bedrijfsmiddelen. U kunt de vergoeding maximaal 52 weken ontvangen.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking als sprake is van een onderstaand voorval:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe (u moet sporen van buitenbraak inbraak kunnen aantonen)
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring
 • Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water
 • Wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking? Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie

U betaalt premie over het gewenste verzekerd bedrag per locatie. De premie geldt per jaar en is exclusief administratiekosten en 21% assurantiebelasting.

Extra kostenOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1.000,-
Premie 1,88‰ 1,73‰

Eigen risico

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten