Beroepsaansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat u of een van uw werknemers tijdens de uitvoering van het werk een vergissing of fout begaat die vermogensschade toebrengt aan een derde. Bijvoorbeeld als u een cliënt een verkeerd advies geeft, waardoor deze extra kosten moet maken.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen deze risico’s. Deze verzekering dekt vermogensschade, die niet het gevolg is van schade aan personen en zaken.

Bijzonderheden

U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen afsluiten als uitbreiding op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Optie 1

Dekking
Maximaal € 125.000,- per aanspraak
Maximaal € 250.000,- per verzekeringsjaar

Optie 2

Dekking
Maximaal € 250.000,- per aanspraak
Maximaal € 500.000,- per verzekeringsjaar

Optie 1

ExploitatiesomPremie
Minder dan € 500.000,- € 50,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,162‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

Optie 2

ExploitatiesomPremie
Minder dan € 500.000,- € 75,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,2436‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag per aanspraak met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-.

Belangrijke documenten