WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Bedrijfsaansprakelijkheid

Elke instelling kan ermee te maken krijgen: schadeclaims. Een cliënt die zijn been breekt door uw nalatigheid of een werknemer die onbedoeld materiële schade veroorzaakt. Om u te wapenen tegen schadeclaims, kunt u een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sociaal Werk Nederland en Aon. Zo bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Voor wie?

Deze verzekering geldt voor directie, bestuur, commissarissen, medewerkers, personeelsverenigingen, stagiaires, cliënten, patiënten, pupillen en vrijwilligers die werkzaam zijn bij uw onderneming/instelling.

Bijzonderheden

In sommige gevallen is het nodig dat we vooraf met u overleggen over de voorwaarden en de dekking. De verzekering is niet geschikt voor elke instelling. Bekijk op het schema welke instelling op u van toepassing is.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Verzekerde bedragen
Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak
Maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Opzichtschade

De aansprakelijkheidsverzekering van de Sociaal Werk Nederland en Aon dekt (tot een bepaald bedrag) ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die u in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder uw verantwoording heeft. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap dat u tijdelijk leent of huurt.

Opzichtschade aan gehuurde panden, die geëxploiteerd worden, valt niet onder deze dekking.

Verzekerde bedragen onder opzicht
Maximaal € 50.000,- per claim
Maximaal € 100.000,- per jaar

De premie wordt berekend over de exploitatiesom van uw onderneming. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van deze som.

Premie

ExploitatiesomPremie
Minder dan € 500.000,- € 350,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,24‰ over de exploitatiekosten of de omzet
met een minimum van € 350,- per jaar

Eigen risico

Het eigen risico per aanspraak bedraagt: 
Materiële schade € 250,-
Opzichtschade € 250,-
Personenschade derden € 1.000,-
Personenschade personeel € 5.000,-*

*) Voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten geldt een eigen risico van € 10.000,- per aanspraak.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten