WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Aansprakelijkheid

Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u of uw werknemers toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld als een cliënt door uw nalatigheid struikelt en zijn arm breekt. Of als een van uw werknemers onder werktijd betrokken raakt bij een auto-ongeluk.

Om u in te dekken tegen de kosten als gevolg van materiële of letselschade, hebben Aon en Sociaal Werk Nederland een pakket met aansprakelijkheidsverzekeringen.

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn onderverdeeld in drie verzekeringen.

Overzicht aansprakelijkheidsverzekeringen

» Bedrijfsaansprakelijkheid
» Beroepsaansprakelijkheid
» Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt deze verzekeringen aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen