Schade melden

Meld hier uw schade aan voor Sociaal Werk Nederland.

Schadeformulieren

Als u onverhoopt schade heeft, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Hiervoor kunt u onderstaande schadeformulieren gebruiken. Een schade op uw aansprakelijkheidsverzekering kunt u eenvoudig online melden. Voor de andere schademeldingen kunt u het algemene schadeformulier gebruiken. Na ondertekening kunt u dit formulier per post versturen.

Indienen schadeformulier

U kunt een schade melden door een een schadeaangifteformulier (Algemeen of Ongevallen) in te vullen. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer: 088 - 343 45 50
E-mailadres: claims.nederland@aon.nl

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u juridische hulp nodig? U kunt direct contact opnemen met verzekeraar ARAG via telefoonnummer 033 - 434 2342.

Meer informatie vindt u op de website van ARAG

Cyberrisicoverzekering

Vermoedt u dat uw bedrijf te maken heeft met een cyberincident? Dan kunt u contact opnemen met de AIG CyberEdge Hotline voor gespecialiseerde hulp. De AIG CyberEdge Hotline is te bereiken op telefoonnummer +44 (0) 1273 730 992.

Meer informatie vindt u in het Eerste Respons-document