Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers

Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilligers kunnen aangesproken worden voor personenschade die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval.

Deze aansprakelijkheid geldt ook voor het gebruik van motorrijtuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie en de schade wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering.

Goed verzekerd met Scouting Nederland

Scouting Nederland heeft daarom aanvullend een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen afgesloten die de werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van vrijwilligers, ontstaan als gevolg van verkeersschade veroorzaakt door of verband houdende met het gebruik van motorrijtuigen waarvan de werkgever geen eigenaar of houder is.

Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Belangrijke documenten voor deze verzekering kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Belangrijke documenten