WBTR en bestuurdersaansprakelijkheid?

Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Verzekeren bij bouwprojecten

Veel Scoutinggroepen krijgen te maken met nieuw- en verbouw van hun Scoutinggebouw. Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch, doordat veel partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd-, neven- en onderaannemers, architecten en dergelijke).

Tijdens zo’n proces kan onvoorziene schade ontstaan en het is niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is.

Zo verzekert u zich

Als opdrachtgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schade aan aangrenzende gebouwen of een toevallige voorbijganger. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij (grote) verbouwingen of renovatie van het bestaande gebouw is dit risico aanwezig.

Om een dergelijk risico in te dekken, is het mogelijk om een CAR-verzekering (Construction All Risks) af te sluiten. De CAR-verzekering wordt meestal afgesloten door de opdrachtgever of de hoofdaannemer van het werk. Het is echter ook mogelijk om als anderszins belanghebbende partij het werk te verzekeren.

Belangrijke documenten voor deze verzekering kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Belangrijke documenten